Министерство просвещения Российской Федерации опубликовало проекты новых ФГОС начального общего образования (НОО) и основного общего образования (ООО) для общественной экспертизы в 2019-2020 учебном году! Существенным отличием проекта ФГОС НОО является детализация предметных результатов освоения 9...

Программки педагогов

Дорогие школьники! Уважаемые родители! Поздравляю Вас с наступающим праздником Днем Знаний! Всем уча...

Наш баннер

Мы будем благодарны, если Вы установите на своем сайте наш баннер!

Код баннера:
<a href="https://simfiki.ru/" target="_blank"> <img src="https://simfiki.ru/banner/simfban2.gif" width="88" height="31" alt="Симферопольские школьники">
Все баннеры...

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 0 гостей.

Партнеры и Статистика


Общеобразовательная школа №43 г. Симферополя

1. Закони України
1.1. Закон України ПРО ОСВІТУ м. Київ, 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ із змінами і доповненнями
1.2. Закон України ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ м. Київ, 13 травня 1999 р. № 651-XIV із змінами і доповненнями
1.3. Закон України ПРО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНУ ОСВІТУ м. Київ, 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР із змінами і доповненнями
1.4. Закон України ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ м. Київ, 11 липня 2001 р. № 2628-ІІІ із змінами і доповненнями
1.5. Закон України ПРО ПОЗАШКІЛЬНУ ОСВІТУ м. Київ, 22 червня 2000 р. № 1841-ІІІ із змінами і доповненнями
1.6. Закон України ПРО ОХОРОНУ ДИТИНСТВА м. Київ, 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ із змінами і доповненнями
1.7. Закон України ПРО СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНОМУ СТАНОВЛЕННЮ ТА РОЗВИТКУ МОЛОДІ В УКРАЇНІ м. Київ, 23 березня 2000 р. № 1613-ІІІ із змінами і доповненнями
1.8. Закон України ПРО СОЦІАЛЬНУ РОБОТУ З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ м. Київ, 21 червня 2001 р. № 1613-ІІІ із змінами і доповненнями
1.9. Закон України ПРО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї м. Київ, 15 листопада 2001 р. № 2789-ІІІ із змінами і доповненнями
1.10 Закон України ПРО СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ м. Київ, 19 червня 2003 р. № 966-ІV із змінами і доповненнями
1.11. Закон України ПРО ЗАХИСТ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ м. Київ, 20 листопада 2003 р. № 1296-ІV із змінами і доповненнями
1.12. Закон України ПРО РЕАБІЛІТАЦІЮ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ Документ 2961-15, Набуття чинності - з 01.01.2006

2. Укази Президента України
2.1. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні
2.2. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей
3. Постанови Кабінету Міністрів України,
які регулюють діяльність психологічної служби
3.1. ПОСТАНОВА від 14 червня 2000 р. № 963 Київ Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників
3.2. ПОСТАНОВА від 14 квітня 1997 р. № 346 Київ Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам
3.3. ПОСТАНОВА від 31 січня 2001 р. № 78 Київ Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам
навчальних закладів і установ освіти
3.4. ПОСТАНОВА від 26 вересня 2002 р. № 1436 Київ Про внесення змін до переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років
3.5. ПОСТАНОВА від 28 липня 2003 р. № 1180 Київ Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами
3.6. ПОСТАНОВА від 26 квітня 2003 р. № 632 Київ Про реалізацію статті 54 Закону України «Про освіту» та статті 48 Закону України «Про вищу освіту»
3.7. ПОСТАНОВА від 8 червня 2005 р. N 435 Київ Про затвердження переліку послуг з виховання та навчання, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість
3.8. ПОСТАНОВА від 11 серпня 1995 р. N 638 Київ Про затвердження Положення про всеукраїнський конкурс "Учитель року"
3.9. ПОСТАНОВА від 20 квітня 2007 р. N 643 Київ Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки

Постанови Кабінету Міністрів України, які визначають напрямки діяльності психологічної служби
3.10. ПОСТАНОВА від 20 грудня 2006 р. N 1767 Київ Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки
3.11. ПОСТАНОВА від 17 жовтня 2007 р. N 1242 Київ Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
3.12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 22 квітня 2006 р. N 229-р Київ Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки"
3.13. ПОСТАНОВА від 11 травня 2006 р. N 623 Київ Про затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки
3.14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 квітня 2006 р. N 188-р Київ Про схвалення Концепції Державної програми протидії торгівлі людьми на 2006-2010 роки

4. Накази (листи) Міністерства освіти і науки України, які регулюють діяльність психологічної служби
4.1. 03 травня 1999 р. № 127 Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України
4.2. 07 червня 2001 р. № 439 Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України
4.3. 15 серпня 2000 р. № 386 Про затвердження Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи
4.4. 15 квітня 1993 р. № 102 ІНСТРУКЦІЯ про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
4.5. №1/9-352 від 27.08.2000 р. Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти
4.6. №1/9-193 від 18.05.2001 р. Про зарахування часу роботи на посаді ”психолог” до стажу педагогічної роботи практичних психологів
4.7. 19 жовтня 2001 р. № 691 Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів
4.8. 20 квітня 2001 р. № 330 Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України
4.9. 12 травня 2004 р. № 386 Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питання „Про стан і перспективи розвитку психологічної служби системи освіти України”
4.10. 17 вересня 2004 р. № 734 Про затвердження “Стратегії розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2008 року”
4.11. 24 лютого 2005 р. № 118 Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти
4.12. №1/9-165 від 04.04.2005 р. Про можливість працювати практичними психологами та соціальними педагогами дошкільних навчальних закладів фахівців за спеціальністю 2110
4.13. 16 червня 2005 р. № 363 Про затвердження змін до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями
4.14. 04 липня 2005 р. № 396 Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам
4.15. 11 липня 2005 р. № 402 Про затвердження положень про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України
4.16. 26.вересня.2005 р. N 557 Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ
4.17. 08.12.2005 р. №1/9-701 Про освітній та кваліфікаційний рівень практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів
4.18. 13 січня 2005 р. № 9 Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти
4.19. 28.12.2006 р. № 864 Про планування діяльності та ведення документації
соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України
4.20. від 15.08.2007 р. № 1/9-479 Про нормативи чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів
4.21. від 17.10.2007 р. № 1/9-623 Про викладання соціально-психологічних дисциплін в навчальних закладах
4.22. від 17.10.2007 р. № 1/9-624 Про розрахунок нормативів чисельності практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів селищ міського типу
4.23. від 13.03.2007 р. № 1/9-141 Про присвоєння педагогічних звань працівникам психологічної служби системи освіти
4.24. 29.10.2007 р. № 952 Про затвердження плану заходів щодо оптимізації діяльності психологічної служби у системі професійно-технічної освіти України на період до 2010 року
4.25. від 11.06.2007 р. № 471 Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
4.26. 27 грудня 2005 р. №767 Про затвердження умов проведення всеукраїнського конкурсу „Кращий працівник психологічної служби системи освіти”

5. Заходи Міністерства освіти і науки України
на реалізацію урядових документів та державних програм

5.1. 19.05. 2003 р. № 296 Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки України на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 року № 14 “Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації на 2002-2011роки”
5.2. 30.05. 2002 р. № 315 Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки України на виконання Указу Президента України від 15.03.02 № 258 “Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя”
5.3. 7 липня 2003 р. № 440 Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки України на виконання Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки.
5.4. 8 квітня 2004 р. № 285 Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки України про реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 р. № 264 „Про затвердження Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року та Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки”
5.5. 5 лютого 2004 р. № 91 Про заходи Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей
5.6. 7 липня 2004 р. № 96-р Про затвердження Плану заходів МОН щодо виконання у 2004 році Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2004-2008 роки
5.7. 21 липня 2004 р. № 605 Про затвердження Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
5.8. 16.01.2004 р. N 5/34/24/11 Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення
5.9. 10 червня 2005 року № 5/7; 1-7/7-108 Про Програму спільної діяльності МОН та АПН України на 2005-2007 роки
5.10. 29.07.2005 р. № 454 Про заходи МОН України по реалізації Указу Президента України „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”
5.11. від 09.03. 2006 р. № 16 Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України на виконання Державної програми “Вчитель” у 2006-2010 р.р.

6. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА

Для учащихся I смены оптимальны часы приема пищи: первый завтрак – дома в 7.00 – 8.00; второй завтрак – 10.30-11.00; обед – 13.00 – 14.00; полдник – в 16.30 – 17.00; ужин – 19.00-20.00 не позже, чем за полтора часа до сна. Для учащихся II смены: завтрак – 7.00-8-00; обед – 12.00-12-30; полдник...

Год Лошади бывает
Лишь раз в двенадцать лет.
Сил много прибавляет,
И это не секрет.
И в праздник педагоги
Расслабятся слегка
С семьей забыв тревоги –
Работа нелегка.
Поздравим с Новым годом
Наставников родных,
Пусть просвещенья плодом
Насытят молодых.

Векшина Виктория, школа №43

В данной программе выводятся изображения лабораторного оборудования по физике. При правильном или н...