Министерство просвещения Российской Федерации опубликовало проекты новых ФГОС начального общего образования (НОО) и основного общего образования (ООО) для общественной экспертизы в 2019-2020 учебном году! Существенным отличием проекта ФГОС НОО является детализация предметных результатов освоения 9...

Программки педагогов

Угадывание названий цветов по их изображениям. Программа является тестирующей и обучающей. Предназна...

Наш баннер

Мы будем благодарны, если Вы установите на своем сайте наш баннер!

Код баннера:
<a href="https://simfiki.ru/" target="_blank"> <img src="https://simfiki.ru/banner/simfban2.gif" width="88" height="31" alt="Симферопольские школьники">
Все баннеры...

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 0 гостей.

Партнеры и Статистика


Общеобразовательная школа №43 г. Симферополя
Вивчаючі зарубіжну педагогічну практику, ми бачимо, що там уже досить давно успішно застосовується такий метод навчально-пошукової діяльності, як проектна робота.
Метод проектів виник у 20-ті роки минулого століття у США. Його називали також методом проблем і зв’язувався він з ідеями гуманістичного напрямку у філософії та освіти. Ці напрямки як і сам метод проектів були вперше опрацьовані американським філософом і педагогом Джорджем Дьюї, а також його учнем Кілпатріком.
Метод проектів привернув увагу російських педагогів ще на початку 20 століття. Ідеї проектного навчання виникла у Росії практично паралельно з розробками американських педагогів. Під керівництвом російського педагога Мацько у 1905 році була організована невелика група співробітників, яка намагалась активно використовувати проектні методи у практиці викладання. Пізніше, вже при радянській владі ці ідеї широко упроваджувались у школу, але не достатньо продумано і послідовно – і постановою ЦК ВКП(б) у 1931 році метод проектів був засуджений і з тих пір не приймалися скільки-небудь серйозних спроб відродити цей метод в шкільній практиці аж до 90-х років ХХ століття.
В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, вмінь самостійно конструювати свої знання, вмінь орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення.
Метод проектів завжди орієнтовано на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують у визначений термін часу. Цей підхід органічно поєднується з груповим підходом до навчання. Метод проектів завжди припускає розв’язування якоїсь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого, інтегрування знань, вмінь з різних областей науки, техніки, технології, творчих областей.
Тематика проектів може стосуватися якогось теоретичного питання шкільної програми з метою поглибити знання учнів з цього питання, диференціювати в процес навчання, частіше, однак, теми проектів відносяться до якогось практичного питання, актуального для практичного життя і разом з цим, вимагаю чого залучення знань учнів не з одного предмету, а з різних областей, їх творчого мислення, досліджувальних навиків. Таким чином, доречи, досягаються цілком природна інтеграція знань.
Робота над проектом починається з формування проблеми, обґрунтування її соціальної і практичної значущості, а також висунення гіпотез щодо її вирішення. Наступний етап – планування роботи, визначення методів дослідження, розподіл обов’язків між розробниками проекту.
У педагогічних дослідженнях застосовують, як правило, не один окремий метод, а їх систему. Сукупність методів дослідження має забезпечити:
 репрезентативність і валідність масиву первинної інформації;
 формулювання наукових висновків, як доповнення до вже відомих наукових теорій або систем наукового знання.
Учням відводиться головна роль у плануванні і проведенні роботи. Учитель виступає, як правило, в ролі наукового керівника і консультанта.
Безпосередня робота над проектом починається зі збирання інформації, яка стосується досліджувальної проблеми. Пошук інформації супроводжується роботою учнів у бібліотеках, в INTERNETі, відвідування різних організацій і зустрічами зі спеціалістами.
Відмінною рисою проектної роботи є те, що в процесі її виконання теоретичне вивчення того чи іншого питання неодмінно супроводжується набуттям спеціальних практичних умінь і навичок. Це пов’язано з необхідністю застосування нетрадиційних для шкільної практики методів збору інформації: опитування, анкетування, інтерв’ювання тощо.
Зрозуміло, що використання згаданих методів збирання інформації вимагає серйозної підготовчої роботи під керівництвом вчителя.
Крім того, процес опрацьовування великої кількості інформації зумовлює необхідність набуття навичок побудови таблиць, графіків та оформлення інших видів наочного подання результатів роботи.
Виконання проектної роботи повинне завершуватись не тільки написанням звіту, в якому детально викладено висновки дослідження, але й підготовкою наочного матеріалу презентаційного характеру. Це може бути відеофільм, фото монтаж, макет, графічний чи ілюстративний матеріал, тобто все те, що допомагає наочно і аргументовано представити результати реалізації проекту.
Обговорення результату проектних робіт проходить у формі захисту перед гімназистами і вчителями. Це, у свої чергу, вимагає від учнів вироблення навичок публічного спілкування, дискутування, вміння аргументовано відстоювати власну позицію.
Загалом робота над проектом вимагає особливими навичками колективної діяльності і міжособистісного спілкування.
З 1999 року цей метод спробувується і в умовах нашої гімназії. Були захисти двох проектів учнями: “Крим: український театр”, який досліджував чи потрібен український театр у Сімферополі методом інтерв’їрування, а результат – лист до Верховної Ради Криму про збереження театру і “Крим: українські школи” для якого учні пройшли пішки від Москільця до Пневматики, опитуючи людей “Чи потрібні українські школи в Криму?”
Педагогічний колектив і учні нашої гімназії високо оцінюють досвід проведення проектних робіт. Адже їх виконання дає учням необмежені можливості для розкриття свого творчого потенціалу, передбачає моделювання ситуацій реального наукового пошуку, створює нові мотиваційні настанови в процесі навчання. Робота над проектом неминуче перетворює учнів на дослідників, дає їм величезний емоційний заряд.
В загалі і весь наш семінар – це великий проект, який складається з мініпроектів, над якими працювали педагоги, це і відеофільм, і буклет, і збірка про творчість художниці В. Поляниціної, створення штандарту гімназії, великий святковий концерт.
Три проекти були захищені директором, завдяки яким ми можемо вводити ці інновації про які сьогодні говоримо.
Сьогодні ви зможете бути присутніми при захисти колективного проекту “Можливості юридичного та фактичного забезпечення прав дітей та молоді на освіту українською мовою в Україні” учнями 11-Б класу під керівництвом класного керівника Ніколаєвої Оксани Миколаївни.
Сподіваємося що метод навчальної наукової роботи заслуговує на підтримку і на нього чекає велике майбутнє.
Директор НВК "Українська школа-гімназія" Руденко Н.І.

Раскраски и другие задания для детей вы найдете на сайте для родителей lohmatik.ru
Если любите в свободное время что-то связать или сшить, то сделайте это модно, ведь модное вязание - это не так уж и трудно, если почитать информацию для начинающих на сайте о вязании vyazat.ru.

Для учащихся I смены оптимальны часы приема пищи: первый завтрак – дома в 7.00 – 8.00; второй завтрак – 10.30-11.00; обед – 13.00 – 14.00; полдник – в 16.30 – 17.00; ужин – 19.00-20.00 не позже, чем за полтора часа до сна. Для учащихся II смены: завтрак – 7.00-8-00; обед – 12.00-12-30; полдник...

Год Лошади бывает
Лишь раз в двенадцать лет.
Сил много прибавляет,
И это не секрет.
И в праздник педагоги
Расслабятся слегка
С семьей забыв тревоги –
Работа нелегка.
Поздравим с Новым годом
Наставников родных,
Пусть просвещенья плодом
Насытят молодых.

Ира Рыженкова, школа №38, 11-у класс

В данной программе выводятся изображения лабораторного оборудования по физике. При правильном или н...