Министерство просвещения Российской Федерации опубликовало проекты новых ФГОС начального общего образования (НОО) и основного общего образования (ООО) для общественной экспертизы в 2019-2020 учебном году! Существенным отличием проекта ФГОС НОО является детализация предметных результатов освоения 9...

Программки педагогов

Программа является тестирующей, контролирующей и содержит вопросы по некоторым темам предмета "Инфор...

Наш баннер

Мы будем благодарны, если Вы установите на своем сайте наш баннер!

Код баннера:
<a href="https://simfiki.ru/" target="_blank"> <img src="https://simfiki.ru/banner/simfban2.gif" width="88" height="31" alt="Симферопольские школьники">
Все баннеры...

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 0 гостей.

Партнеры и Статистика


Общеобразовательная школа №43 г. Симферополя


Програма рекомендована МОН України (лист №1/11-6244 від 08.12.08р.).
При створенні комплекту врахована специфіка вікової психології дітей — за його допомогою навчальний процес легко перетворюється на захоплюючу гру. Кожен крок уроку покликаний стимулювати пізнавальну діяльність та інтереси учня в доступній для їх віку формі. Комплект сприяє всебічному розвитку дитини й створює основу для успішного введення в середніх та старших класах основних понять інформатики.

Комплект «Шукачі скарбів» складається з:
— навчально-методичного посібника з інформатики для 2–4 класів;
— зошитів-конспектів для учнів 2–4 класів;
— комп’ютерної навчальної програми «Скарбниця знань» (розповсюджується БЕЗКОШТОВНО!!!)

Курс розрахований на 102 години і вивчається як спецкурс або факультативний курс по 1 годині на тиждень за рахунок годин варіативної частини робочого навчального плану.

2 клас - (29 годин + 5 годин резервного часу; 1 година на тиждень)
1. Що вивчає предмет інформатика. Правила поведінки в кабінеті інформатики (1 год)
2. Ознайомлення з комп'ютером (3 год)
3. Мова стрілок (5 год)
4. Множини (6 год)
5. Розв'язування задач (орієнтовне використання резервного часу ) (2 год)
6. Повторення вивченого в І семестрі (2 год)
7. Вступ до логіки (11 год)
8. Підсумковий урок (1 год)
9. Робота з прикладним програмним забезпеченням навчального характеру (орієнтовне використання резервного часи) (3 год)

З клас - (З0 годин + 4 години резервного часу; 1 година на тиждень)
1. Повторення вивченого в 2 класі (3 год)
2. Поняття «Інформація».Види роботи з інформацією (7 год)
3. Обробка текстової «інформації» (6 год)
4. Розв'язування задач (орієнтовне використання резервного часу) (1 год)
5. Логіка й інформація (6 год)
6. Обробка графічної інформації (7 год)
7. Підсумковий урок. Робота з прикладним програмним забезпеченням навчального характеру (1 год)
8. Симетрія (орієнтовне використання резервного часу) (3 год)

4 клас - (З0 годин + 4 години резервного часу; 1 година на тиждень)
1. Повторення вивченого у 3 класі (3 год)
2. Алгоритми й виконавці (11 год)
3. Масив (орієнтовне використання резервного часу) (3 год)
4. Логіка та математика (5 год)
5. Обробка текстової інформації (5 год)
6. Обробка графічної інформації (4 год)
7. Підсумковий урок (1 год)
8. Виконання практичних робіт, пов'язаних із обробкою графічної інформації (орієнтовне використання резервного часу) (2 год)

Вивчення курсу передбачає постійний доступ учнів до ком¬п'ютерів, які працюють під операційною системою Windows.
Для викладання курсу використовується програмне забезпечення:
— пакет програм «Скарбниця знань»;
— текстовий редактор «Блокнот»;
— графічний редактор «Paint».

Мета 1 рівня (2 клас) — виконуючи завдання в ігровій формі, сформувати в учнів початкові поняття про інформацію і предмет інформатики, уміння виділяти в предметах певні ознаки та якості, встановлювати подібність і відмінність між кількома предметами, групувати предмети за видовими і родовими ознаками, розпізнавати відносини у множинах; навчити завантажувати необхідні програми, користуватися «мишею», оз¬найомити з клавіатурою. Розвивати логічне мислення та творчі здібності.

Мета 2 рівня (3—4 класи) — виконуючи завдання в ігровій формі, сформувати в учнів поняття про інформацію та інформаційні процеси, ознайомити з алгоритмізацією, навчити створювати малюнки на комп'ютері, вводити і редагувати текст. Розвивати логічне мислення та творчі здібності.

Робота за даною програмою дозволяє вчителеві розв'язати такі завдання загального навчального змісту:
— формування загальних умінь, логічного й алгоритмічного мислення, розвиток уваги і пам'яті, навичок роботи з інформацією, елементів інформаційної культури;
— формування понять «команда», «виконавець», «алгоритм» і вміння складати алгоритми для навчальних виконавців;
— отримання практичних навичок роботи з текстовим і графічним редакторами, комп'ютерними програмами навчального призначення.

Курс має чітко виражену практичну спрямованість. Частка часу, відведеного на викладання теоретичного матеріалу, не повинна перевищувати 30% від загального обсягу.
Програмою курсу передбачено проведення практичних робіт на кожному уроці. З урахуванням вікових особливостей і державних санітарних правил (ДСанПіН 5.5.6.009-98) практичні роботи розраховані як максимум на 15 хвилин. Робота учнів за комп'ютером полягатиме у фронтально-індивідуальному виконанні вправ і практичних робіт. Теоретичний матеріал передбачено викладати невеликими частинами на початку заняття, орієнтовно впродовж 8-15 хвилин. Основний навчальний матеріал має бути засвоєний учнями на уроці. Це досягається застосуванням різноманітних форм навчальної діяльності: виклад навчального матеріалу у формі бесіди, використання ігрових форм, робота в групах, організація самостійної роботи учнів із комп'ютером.
Зразок структури уроку (2—4 класи)
1. Організаційний момент (1 хв).
2. Розминка (2-3 хв).
(Розминка складається з простих запитань, які можуть викли¬кати зацікавленість учнів. Запитання мають розвивати кмітливість, швидку реакцію, щоб допомогти підготувати дітей до пізнавальної діяльності, створити позитивний емоційний настрій, «ситуацію успіху».)
3. Перевірка домашнього завдання (3-4 хв).
4. Пояснення нового матеріалу або закріплення матеріалу по¬
переднього уроку (8-10 хв).
5. Робота в зошитах, розв'язування задач (5-7 хв).
6. Фізкультхвилинка (1 хв).
7. Пояснення домашнього завдання (1-2 хв).
8. Формування практичних навичок. Робота за комп'ютером
(10-15 хв).
9. Релаксація (1 хв).
10. Підбиття підсумків уроку (1-2 хв).

Прикрепленный файлРазмер
програма Скарбниця знань 2-4кл.doc229.5 кб
календарно-тематичне планування.doc328 кб
Для учащихся I смены оптимальны часы приема пищи: первый завтрак – дома в 7.00 – 8.00; второй завтрак – 10.30-11.00; обед – 13.00 – 14.00; полдник – в 16.30 – 17.00; ужин – 19.00-20.00 не позже, чем за полтора часа до сна. Для учащихся II смены: завтрак – 7.00-8-00; обед – 12.00-12-30; полдник...

Год Лошади бывает
Лишь раз в двенадцать лет.
Сил много прибавляет,
И это не секрет.
И в праздник педагоги
Расслабятся слегка
С семьей забыв тревоги –
Работа нелегка.
Поздравим с Новым годом
Наставников родных,
Пусть просвещенья плодом
Насытят молодых.

Автономова Наташа, школа №43

Программа предлагает выполнить ребенку действия сложения, вычитания, умножения и деления по трем ур...