Министерство просвещения Российской Федерации опубликовало проекты новых ФГОС начального общего образования (НОО) и основного общего образования (ООО) для общественной экспертизы в 2019-2020 учебном году! Существенным отличием проекта ФГОС НОО является детализация предметных результатов освоения 9...

Программки педагогов

Угадывание названий животных по изображениям их детенышей. Представленная тестирующая программма пре...

Наш баннер

Мы будем благодарны, если Вы установите на своем сайте наш баннер!

Код баннера:
<a href="https://simfiki.ru/" target="_blank"> <img src="https://simfiki.ru/banner/simfban2.gif" width="88" height="31" alt="Симферопольские школьники">
Все баннеры...

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 0 гостей.

Партнеры и Статистика


Общеобразовательная школа №43 г. Симферополя

1. Поясніть вплив руху літосферних плит на режим
тектонічних структур території України. Вкажіть позитивні
та негативні наслідки тектонічного режиму на господарську
діяльність регіону.
Чернега Петро Іванович - доцент кафедри фізичної
географії та раціонального природокористування
Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича

2. Всі чули або ж читали про Гіперборею. Уявіть собі, що
неотектонічні рухи Землі призвели до того, що Північний
Льодовитий океан зник, а на його місці виник новий
гіперборейський материк. До чого це призведе? Як його
з‘явлення відіб‘ється на планеті?
Швець М.О. учитель географії Дружківської
школи № 14, Донецька область

3. Чому кліматичні зони на поверхні Землі не
переміщуються? Який зв'язок між значенням слова клімат і
грецьким klima (нахил)? Дехто говорить, що від великих
полярних шапок Земля може перевернутися, і північ з
півднем поміняються місцями. Чи можливо таке?
Ончева Т.В., учитель географії Горлівської гімназії
«Інтелект», Донецька обл.

4. Сучасне промислове виробництво використовує велику
кількість води. За даними ООН з кожним роком зростають
потреби в прісній воді. Запропонуйте власний проект щодо
рішення проблеми прісної води в світі та в Україні на
найближче майбутнє.
Т. Г. Назаренко, м. Київ
5. Кліматичні ресурси належать до невичерпних
природних ресурсів, які активно залучаються до
альтернативної енергетики. Які можливості використання
кліматичних ресурсів ви можете запропонувати крім
існуючих вітрогенераторів та сонячних батарей.
Лисичарова Галина Олександрівна – к. пед. н., доцент
кафедри фізичної та економічної географії геолого-
географічного факультету Дніпропетровського
національного університету ім. О. Гончара

6. На конкретних прикладах поясніть, чому топоніміку
називають «археологією в географії»?
7. Чи згодні ви з тим, що країнознавство вважають
«скарбничкою фактів»?
Л.І. Зеленська – зав. кафедрою фізичної та
економічної географії Дніпропетровського
національного університету ім. О.Гончара, д.п.н.
професор

8. Наочне, виразне відображення місцевості на космічних
знімках дозволяє здійснювати велику кількість географічних
досліджень. Дані дистанційного зондування Землі (ДЗЗ)
стали невід‘ємною частиною картографії. Чи зможуть
космічні знімки замінити класичні карти? Обґрунтуйте
відповідь.
9. Карти укладають у певних картографічних проекціях (в
залежності від території та поставлених задач). Чому при
укладанні морських карт надають перевагу проекції
Меркатора? Обґрунтуйте відповідь.
Даценко Л.М. – докторант географічного
факультету Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук,
доцент

10. Азовське море за потенційною біологічною
продуктивністю є одним з найпродуктивніших у світі.
Обґрунтуйте географічні причини цього явища.
Схарактеризуйте сучасний екологічний стан акваторії
Азовського моря і виясніть його причини.
11. Розкрийте географічну суть взаємодії у системі
«річка-море». Обґрунтуйте значення цієї системи для
географічної оболонки Землі.
Воровка В.П. – декан природничо-географічного
факультету Мелітопольського державного
педагогічного університету, кандидат географічних
наук, доцент

12. Поясніть причину прояву цунамі в Японії. Чи
спостерігалися цунамі вздовж берегів України. Яка
можливість проявлення цунамі в Північно-Західній частині
Чорного моря? Порівняйте можливі умови утворення цунамі
в Японії та в Україні.
Давидов Олексій Віталійович - завідувач кафедрою
екології та географії Херсонського державного
університету, кандидат географічних наук, доцент

13. Оцініть стан природно-заповідного фонду (ПЗФ)
України. Поясніть тенденції змін в ПЗФ на сучасному етапі та
особливості створення Національної екологічної мережі.
Уварова Г.Ш., к.п.н.,
доцент кафедри країнознавства і туризму НАУ

14. Порівняйте стан культурних ландшафтів в регіонах
України. Спрогнозуйте напрями їх подальшого розвитку,
поясніть проблеми і перспективи освоєння та використання.
Бєскова Н.В.
15.Поясніть вплив новітніх технологій та джерел
інформації на хід процесів у політичному й економічному
житті суспільства.
Задорожний М.П.
16. Майже всім країнам світу притаманні регіональні
диспропорції соціально-економічного розвитку. Чому в
окремих випадках це породжує потужні дезінтеграційні
процеси (Іспанія, Італія і т.п.), а в інших випадках (Німеччина,
Польща) таких процесів не спостерігається?
17. У липні 2011 року за наслідками референдуму
утвориться нова держава – Південний Судан. Як з
геополітичної точки зору можна пояснити причини її
утворення?
Афанасьєв Олег Євгенович
18. Впродовж 20 років своєї незалежності Україна
здійснювала структурну перебудову економіки. Які зміни в
галузевій і територіальній структурі господарства відбулися?
Що, на вашу думку, слід здійснити в найближчі роки,
враховуючи сучасні тенденції розвитку світового
господарства?
19. У 2012 р. в Україні відбудеться чемпіонат Європи з
футболу. Схарактеризуйте вплив цієї події на розвиток
економіки країни.
Гладковський Р.В.
20. Існує думка, що пріоритетною галуззю розвитку на
найближчі роки в Україні буде туризм. Обґрунтуйте
конкурентні переваги розвитку туризму в Україні порівняно з
країнами-сусідами.
Уварова Г.Ш., к.п.н.,
доцент кафедри країнознавства і туризму НАУ

Для учащихся I смены оптимальны часы приема пищи: первый завтрак – дома в 7.00 – 8.00; второй завтрак – 10.30-11.00; обед – 13.00 – 14.00; полдник – в 16.30 – 17.00; ужин – 19.00-20.00 не позже, чем за полтора часа до сна. Для учащихся II смены: завтрак – 7.00-8-00; обед – 12.00-12-30; полдник...

Год Лошади бывает
Лишь раз в двенадцать лет.
Сил много прибавляет,
И это не секрет.
И в праздник педагоги
Расслабятся слегка
С семьей забыв тревоги –
Работа нелегка.
Поздравим с Новым годом
Наставников родных,
Пусть просвещенья плодом
Насытят молодых.

Автономова Наташа, школа №43

Программа предлагает выполнить ребенку действия сложения, вычитания, умножения и деления по трем ур...