Министерство просвещения Российской Федерации опубликовало проекты новых ФГОС начального общего образования (НОО) и основного общего образования (ООО) для общественной экспертизы в 2019-2020 учебном году! Существенным отличием проекта ФГОС НОО является детализация предметных результатов освоения 9...

Программки педагогов

Дорогие школьники! Уважаемые родители! Скоро каникулы, на которых нужно хорошо отдохнуть. А лучше со...

Наш баннер

Мы будем благодарны, если Вы установите на своем сайте наш баннер!

Код баннера:
<a href="https://simfiki.ru/" target="_blank"> <img src="https://simfiki.ru/banner/simfban2.gif" width="88" height="31" alt="Симферопольские школьники">
Все баннеры...

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 0 гостей.

Партнеры и Статистика


Общеобразовательная школа №43 г. Симферополя

Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів географії загальноосвітніх навчальних закладів

Об'єкти натуральні
Колекції
Гірські породи та мінерали 3 наб.
Корисні копалини 3 наб.
Кам'яне вугілля та продукти його переробки 3 наб.
Торф та продукти його переробки 3 наб.
Залізна руда та продукти її переробки 3 наб.
Мідна руда та продукти її переробки 3 наб.
Граніт та його складові частини 3 наб.
Пісок, глина та продукти їх переробки 3 наб.
Типи ґрунтів 3 наб.
Органічні та мінеральні добрива 3 ваб.
Гербарії
Основні групи рослин 3 компл.
Нижчі рослини: водорості, лишайники, мохи, папороті 3 компл.
Вищі рослини: голонасінні, покритонасінні 3 компл.
Листяні дерева та кущі 3 компл.
Хвойні дерева та кущі 3 компл.
Рослини природних зон України і світу 3 компл.
Дикорослі рослини 3 компл.
Культурні рослини 3 компл.
Лікарські рослини 3 компл.
МОДЕЛІ
Глобус фізичний ГФ Ш 320 мм 15 шт.
Глобус фізичний ГФ Ш 420 мм 1 шт.
Глобус політичний ГП Ш 420 мм 1 шт.
Глобус політичний ГП ПІ 320 мм 15 шт.
Глобус політичний ГП ПІ І20 мм 1 шт.
Форми поверхні : 1 компл.
– будова вулкана
– горб із горизонталями
– порівняння рівнин за висотою вад рівнем океану
– профіль дна Світового океану
– сталагміти
– сталактити
– водоспад
– льодовик
– артезіанський колодязь
ПРИЛАДИ ТА ПРИСТОСУВАННЯ
Демонстраційні
Прилади для вимірювання опадів (дощомір, снігомір) 1 шт.
Анемометр чашковий 1 шт.
Снігомірна рейка 1 шт.
Термометр зовнішній ТЗ-4 1 шт.
Термометр кімнатний 1 шт.
Термометр метеорологічний максимальний ТМ-1 № 1 1 шт.
Термометр метеорологічний мінімальний ТМ-2 N° 4 1шт.
Термометр колінний 1 шт.
Термограф 1 шт.
Гідрограф 1 шт.
Барограф 1 шт.
Гігрометр 1 шт.
Флюгер 1 шт.
Гномон 1 шт.
Телурій 1 шт.
Компас 1 шт.
Барометр-анероїд БА-52 1 шт.
Психрометр 1 шт.
Лабораторні
Секундомір 15 шт.
Астролябія 3 шт.
Далекомір 15 шт.
Компас шкільний 30 шт.
Прилади та інструменти топографічні 5 компл.
Лінійка нарізна 15 шт.
Нівелір шкільний 2 шт.
Рулетка 10 м 5 шт.
Кутомір шкільний 2 шт.
Штативи для астролябій і мензул 15 шт.
Циркуль мірний (крон) 15 шт.
Циркуль землемірний 5 шт.
Лупа ручна 15 шт.
Планшет для плану місцевості 15 шт.
Друковані
Карти стінні
Політична карта світу
Фізична карта світу 1 шт.
Західна півкуля. Східна півкуля 1 шт.
Будова земної кори 1 шт.
Географічні пояси та природні зони світу 1 шт.
Кліматичні пояси та області світу 1 шт.
Кліматична карта світу 1 шт.
Тектонічна карта та корисні копалини світу 1 шт.
Карта океанів 1 шт.
Густота населення світу 1 шт.
Народи світу 1 шт.
Світ. Енергетика 1 шт.
Світ. Машинобудування 1 шт.
Світ. Хімічна промисловість 1 шт.
Світ. Сільське господарство (рослинництво) 1 шт.
Світ. Сільське господарство (тваринництво) 1 шт.
Світ. Транспорт 1 шт.
Африка (фізична) 1 шт.
Африка (кліматична) 1 шт.
Африка (природні зони) 1 шт.
Африка (політична) 1 шт.
Африка (економічна) 1 шт.
Південна Америка (політична) 1 шт.
Південна Америка (фізична) 1 шт.
Південна Америка (кліматична) 1 шт.
Південна Америка (природні зони) 1 шт.
Південна Америка (економічна) 1 шт.
Північна Америка (фізична) 1 шт.
Північна Америка (політична) 1 шт.
Північна Америка (економічна) 1 шт.
Північна Америка (кліматична) 1 шт.
Північна Америка (природні зови) 1 шт.
Євразія (фізична) 1 шт.
Євразія (політична) 1 шт.
Євразія (кліматична) . 1 шт.
Євразія (природні зони) 1 шт.
Євразія (економічна) 1 шт.
Австралія (фізична) 1 шт.
Австралія (політична) 1 шт.
Австралія (кліматична) 1 шт.
Австралія (природні зони) 1 шт.
Австралія (економічна) 1 шт.
Європа (політична) 1 шт.
Європа (економічна) 1 шт.
Україна. Політико-адміністративна карта 1 шт.
Україна. Фізична карта 1 шт.
Україна. Тектонічна карта 1 шт.
Україна. Геологічна карта 1 шт.
Україна. Корисні копалини 1 шт.
Україна. Економічна карта 1 шт.
Україна. Екологічна ситуація 1 шт.
Україна. Кліматична карта 1 шт.
Україна. Рослинний та тваринний світ 1 шт.
Україна. Легка промисловість 1 шт.
Україна. Промисловість будівельних матеріалів 1 шт.
Україна. Охорона природи 1 шт.
Україна. Паливно-енергетична промисловість 1 шт.
Україна. Транспорт 1 шт.
Україна. Ландшафти 1 шт.
Україна. Промисловість 1 шт.
Україна. Населення 1 шт.
Україна. Ґрунти 1 шт.
Україна. Сільське господарство (рослинництво) 1 шт.
Україна. Сільське господарство (тваринництво) 1 шт.
Україна. Природні води 1 шт.
Україна. Хімічна, нафто-хімічна та хіміко-фарм. промисловість 1 шт.
Україна. Металургія 1 шт.
Україна. Машинобудування 1 шт.
Україна. Господарство 1 шт.
Україна. Виробництво непродовольчих товарів народного спожи¬вання 1 шт.
Україна. Харчова промисловість 1 шт.
Карта своєї області та району (фізична) 1 шт.
Карта своєї області та району (економічна) 1 шт.
Топографічна карта 1 шт.
США (комплексна карта) 1 шт.
Японія (комплексна карта) 1 шт.
ФРН (комплексна карта) 1 шт.
Роль зовнішніх сил у формуванні рельєфу Землі 1 шт.
Схема утворення магматичних порід 1 шт.
Схема утворення осадових гірських порід 1 шт.
Схема утворення метаморфічних гірських порід 1 шт.
Тектонічна будова території України 1 шт.
Геологічна будова території України 1 шт.
Фізико-географічне районування України 1 шт.
Галузева структура господарства України 1 шт.
Соціальна і виробнича інфраструктура 1 шт.
Територіальна структура господарства 1 шт.
Структура рослинництва 1 шт.
Структура тваринництва 1 шт.
Зональна спеціалізація сільського господарства України 1 шт.
Зростання кількості людей на Землі 1шт.
Території формування рас 1 шт.
Зовнішньоекономічні зв'язки України 1 шт.
ЕКРАННО-ЗВУКОВІ
Комп'ютерні програми навчального призначення
Атлас карт з курсу «Географія України» 1 шт.
Атлас карт з курсу «Географія материків» 1 шт.
Атлас карт з курсу «Загальна географія» 1 шт.
Атлас карт з курсу «Економічна та соціальна географія світу» 1 шт.
План місцевості 1 шт.
Картографічні проекції 1 шт.
Географічна оболонка 1 шт.
Атмосфера Землі та її охорона 1 шт.
Повітряні маси та їх рух 1 шт.
Вивітрювання 1 шт.
Формування земної кори 1 шт.
Формування поверхні суші 1 шт.
Тектонічна будова земної кори 1 шт.
Рухи земної кори (літосфера) 1 шт.
Гейзери та гарячі джерела 1 шт.
Геоморфологічна будова і розвиток різноманітних форм рельєфу 1 шт.
Висотна поясність 1 шт.
Формування родовищ корисних копалин 1 шт.
Несприятливі екзогенні й ендогенні процеси 1 шт.
Процес ґрунтоутворення 1 шт.
Формування поверхневих вод (річкова долина, тераси, басейн тощо) 1 шт.
Підземні води та їх формування 1 шт.
Природно-історичні процеси розподілу суходолу і моря 1 шт.
Розвиток і зміна ландшафтів 1 шт.
Рослинний і тваринний світ материків 1 шт.
ОБЛАДНАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Персональний комп'ютер учителя (ПКВ) 1 шт.
Персональний комп'ютер учня (ПКУ) 3 шт.
Мультимедійний проектор 1 шт.
Дошка аудиторна 1 шт.
Телевізор 1 шт.
Кодоскоп 1 шт.
Кріплення для карт 1 компл.
Меблі для кабінету географії 1 компл.

Для учащихся I смены оптимальны часы приема пищи: первый завтрак – дома в 7.00 – 8.00; второй завтрак – 10.30-11.00; обед – 13.00 – 14.00; полдник – в 16.30 – 17.00; ужин – 19.00-20.00 не позже, чем за полтора часа до сна. Для учащихся II смены: завтрак – 7.00-8-00; обед – 12.00-12-30; полдник...

Год Лошади бывает
Лишь раз в двенадцать лет.
Сил много прибавляет,
И это не секрет.
И в праздник педагоги
Расслабятся слегка
С семьей забыв тревоги –
Работа нелегка.
Поздравим с Новым годом
Наставников родных,
Пусть просвещенья плодом
Насытят молодых.


В данной программе выводятся фотографии знаменитых актеров кино, певцов-звезд. При правильном или н...