Министерство просвещения Российской Федерации опубликовало проекты новых ФГОС начального общего образования (НОО) и основного общего образования (ООО) для общественной экспертизы в 2019-2020 учебном году! Существенным отличием проекта ФГОС НОО является детализация предметных результатов освоения 9...

Программки педагогов

Программа является тестирующей, контролирующей и содержит вопросы по некоторым темам предмета "Инфор...

Наш баннер

Мы будем благодарны, если Вы установите на своем сайте наш баннер!

Код баннера:
<a href="https://simfiki.ru/" target="_blank"> <img src="https://simfiki.ru/banner/simfban2.gif" width="88" height="31" alt="Симферопольские школьники">
Все баннеры...

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 0 гостей.

Партнеры и Статистика


Общеобразовательная школа №43 г. Симферополя
Календарно-тематичне планування з української мови та літератури в 6 класі

м. Сімферополь
АР Крим
на 2011/2012 навчальний рік

Планування складене відповідно до програми
українська мова 5-12 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання.
Букрек – 2005 р.

Кількість годин на тиждень: 3 години

Планування складене відповідно до програми
українська література 5-12 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин.
Букрек – 2005 р

Кількість годин на тиждень: 2 години

П.І.Б. Ярова Ірина Вікторівна

1. Краса і багатство української мови.
2. РЗМ № 1. Загальне уявлення про ситуацію спілкування. Засоби спілкування. Умови успішного спілкування.
3. Повторення. Синтаксис і пунктуація.
4. РЗМ № 2. Види мовленнєвої діяльності. Навчальне читання мовчки.
5. Повторення. Фонетика і орфографія.
6. РЗМ № 3. Повторення вивченого про стилі мовлення. Офіційно-діловий стиль. Оголошення.
7. Контрольний диктант.
8. Аналіз контрольної роботи.
9. Морфологія як розділ мовознавчої науки. Частини мови. Загальна характеристика.
10. Іменник, як частина мови. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
11. Іменники – назви істот і неістот. Загальні і власні назви. Велика буква і лапки у власних назвах.
12. Рід іменників.
13. РЗМ № 4. Повторення вивченого про текст, його будову.
14. Число іменників.
15. Відмінки іменників.
16. Відміни іменників.
17. Контрольна робота № 1 (тестування).
18. РЗМ № 5. Докладний усний переказ тексту.
19. Іменники першої відміни.
20. Відмінювання іменників другої відміни.
21. Відмінювання іменників другої відміни.
22. РЗМ № 6. Опис приміщення. Докладний усний переказ тексту з елементами опису приміщення.
23. Відмінювання іменників третьої відміни.
24. Відмінювання іменників четвертої відміни.
25. Відмінювання іменників, що вживаються тільки у множені.
26. Незмінювані іменники.
27. РЗМ № 7. Твір-опис інтер’єру.
28. Способи творення іменників.
29. Написання НЕ з іменниками.
30. Букви Е И І в суфіксах –ЕЧОК-, -ЕЧК-, -ИЧОК-, -ИЧК-, -ІНН-, -ЕНН-, -ИВ-, -ЕВ-.
31. Написання і відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.
32. Розбір іменника як частини мови. Узагальнення й систематизація вивченого про іменник.
33. Контрольна робота № 2 (тестування). Контрольне читання мовчки.
34. РЗМ № 8. Опис інтер’єру за картиною.
35. Аналіз контрольної роботи.
36. Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
37. Якісні відносні та присвійні прикметники. Повні й короткі форми прикметників.
38. Ступені порівняння якісних прикметників.
39. РЗМ № 9. Опис природи. Усний переказ тексту з елементами опису природи.
40. Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників.
41. Способи творення прикметників.
42. РЗМ № 10. Твір-опис природи на основі особистих вражень.
43. РЗМ № 11. Робота над помилками, допущеними у творі-описі.

44. Написання найуживаніших суфіксів прикметників.
45. Одна і дві букви Н у прикметниках.
46. НЕ з прикметниками.
47. Написання складних прикметників.
48. Написання прізвищ прикметникової форми.
49. Розбір прикметника як частини мови. Узагальнення й систематизація вивченого.
50. Про прикметник.
51. Контрольна робота № 3 (тестування).
52. РЗМ № 12. Усний докладний переказ тексту з описом природи.
53. Контрольний докладний переказ тексту з описом природи.
54. РЗМ № 13. Робота над виправленням помилок, допущених у переказі.

55. Числівник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Кількісні числівники ( цілі, дробові, збірні) та порядкові.
56. Збірні числівники, числівники складні, прості і складені.
57. РЗМ № 14. Повідомлення на лінгвістичну тему.
58. Вживання числівників з іменниками.
59. Відмінювання кількісних числівників.
60. Буква м’який знак на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках.
61. Відмінювання збірних дробових і неозначено-кількісних числівників.
62. РЗМ № 15. Відгук на літературний твір.
63. Відмінювання порядкових числівників. Написання разом порядкових числівників що закінчуються на –СОТИЙ, -ТИСЯЧНИЙ, -МІЛЬЙОННИЙ, -МІЛЬЯРДНИЙ.
64. РЗМ № 16. Вживання числівників на позначення часу і дат.
65. Розбір числівника як частини мови.
66. Контрольна робота № 4 (тестування). Контрольне аудіювання.
67. РЗМ № 17. Аналіз контрольної роботи.
68. Займенник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників за значенням.
69. Особові та зворотний займенники. Буква Н в особових займенниках.
70. Питальні і відносні займенники, їх відмінювання.
71. РЗМ № 18. Допис у газету інформаційного характеру.
72. Неозначені та заперечні займенники. Їх утворювання і відмінювання.
73. Дефіс у неозначених займенниках. НІ в заперечних займенниках.
74. Присвійні, вказівні, означальні займенники.
75. Розбір займенника як частини мови. Узагальнення й систематизація вивченого про займенник.
76. Контрольна робота № 5 (тестування).
77. Дієслово як частина мови. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
78. Особливі форми дієслова: дієприкметник, дієприслівник (загальне ознайомлення).
79. Неозначена форма дієслова.
80. НЕ з дієсловами.
81. Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру.
82. Види дієслів.
83. РЗМ № 19. Аналіз контрольного переказу.
84. Перехідні і неперехідні дієслова.
85. Часи дієслів. Минулий час.
86. Теперішній час.
87. Майбутній час.
88. Контрольний твір-оповідання за поданим сюжетом.
89. РЗМ № 20. Аналіз контрольного твору.
90. РЗМ № 21. Переклад тексту з російської українсько. Мовою з елементами опису.
91. Дієслова першої і другої дієвідміни. Букви Е та И в особових закінченнях дієслів.
92. Дієслова першої і другої дієвідміни. Тренувальні вправи.
93. Контрольний диктант.
94. Способи дієслів. Дійсній спосіб.
95. Умовний спосіб дієслів.
96. Наказовий спосіб дієслів.
97. Безособові дієслова.
98. Способи творення дієслів. Розбір дієслова як частини мови.
99. Контрольна робота № 6.
100. РЗМ № 22. Аналіз контрольної роботи.

101. Тренувальні вправи на орфограми, вивчені протягом року.
102. РЗМ № 23. Усний твір-роздум.
103. РЗМ № 24. Переклад тексту з російської українською мовою.
104. Узагальнення й систематизація вивченого.

№п/п Дата Тема уроку

1 Календарно-обрядові пісні весняного циклу.Веснянка”Весняночка-панчночка”
2 Календарно-обрядові пісні літнього циклу.”Пісенька житнього віночка”.
3 Календарно-обрядові пісні зимового циклу.”Ой хто,хто Миколая любить”,”Добрий вечір тобі,пане господарю!”,”Щедрик,щедрик,щедрівочка”
4 Виразне читання віршів напам”ять
5 П.Чубинський,М.Вербицький”Ще не вмерла України і слава ,і воля... ”
6 Б.Лепкий ”Журавлі” (”Видиш,брате мій...”)
7 Крокує осінь золота...Виразне читання пісні Б.Лепкого ”Журавлі”
8 А.Чайковський.”В Острозькій школі” (з роману ”Сагайдачний”)
9 Контрольна робота № 1.
10 М.Вінграновський. ”Грім”,”Що робить сонце уночі”
11 РЗМ №1.Усний твір-опис картини ”Біля яблуні” Т.Бойчук
12 М.Вінграновський. ”Гусенятко”
13 ПЧ №1.
14 М.Вінграновський. ”Первінка”
15 Л.Глібов.”Вовк і кіт”,”Щука”
16 Виразне читання байок Л.Глібова напам’ять
17 Л.Глібов. Акровірші ”Хто вона?”,”Що за птиця?”.Вірш”Журба”
18 РЗМ №2.Письмовий твір на тему ”Мій улюблений герой байок Глібова”
19 С.Руданський. Співомовки.”Вовки”
20 С.Руданський.”Козак і король”,”Запорожці у короля”
21 С.Руданський.”Окуляри”
22 Я.Щоголів.”Листопад”
23 Виразне читання напам’ять поезії Я.Щоголіва ”Листопад”
24 ПЧ №2.
25 С.Черкасенко. ”Маленький горбань”
26 С.Черкасенко. ”Маленький горбань”
27 С.Черкасенко. ”Маленький горбань”.Краса зовнішня і внутрішня, душевна
28 ККТ №1.
29 М.Вороний.”Євшан-зілля”
30 М.Вороний.”Євшан-зілля”.Роздуми про сучасність
31 Б.-І.Антонич.”Різдво”,”Коляда”
32 Контрольна робота № 2.
33 О.Олесь.”Печенізька облога Києва”
34 О.Олесь.”Метелиця чи дівчина”
35 Дніпрова Чайка.”Морське серце” ,”Дівчина-чайка”
36 Дніпрова Чайка.Поезії в прозі.Особливості жанру
37 М.Рильський.”Пісні”
38 М.Рильський.”Поради”,”Ознаки весни”
39 М.Рильський. Поезії
40 РЗМ №3.Опис природи у віршах М.Рильського
41 Контрольна робота № 3.
42 В.Кава.”Пиріжок з калиною”
43 В.Кава.”Пиріжок з калиною”
44 РЗМ № 7.Письмовий відгук на прочитаний твір.
45 Остап Вишня.”Перший диктант”
46 Остап Вишня.”Як ми колись учились”
47 Остап Вишня.Засоби зображення комічного
48 В.Нестайко.”Тореадори з Васюківки”
49 В.Нестайко.”Тореадори зВасюківки”
50 В.Нестайко.”Тореадори з Васюківки”.Поняття про повість
51 В.Нестайко.”Тореадори з васюківки”(інші,позапрограмні розділи)
52 РЗМ № 8.Письмовий відгук на повість В.Нестайка.”Тореадори з Васюківки”
53 ПЧ №3.
54 І.Калинець .”Писанки”
55 ”Поетична вітальня”.І.Калинець.Цикл ”Дивосвіт”: ”Стежечка”,”Блискавка”,”Веселка”
56 Я.Стельмах.”Химера лісового озера,або Митькозавр з Юрківки”
57 Я.Стельмах.”Химера лісового озера,або Митькозавр з Юрківки”
58 Я.Стельмах.”Химера лісового озера,або Митькозавр з Юрківки”
59 ККТ №2.
60 ПЧ №4.
61 Т.Шевченко.”Тече вода з-під явора”
62 К.Малицька. Чом, чом, чом, земле моя
63 Контрольна робота № 4.
64 Література рідного краю 1.
65 Література рідного краю 2.

Прикрепленный файлРазмер
6 клас рос..doc198 кб
Для учащихся I смены оптимальны часы приема пищи: первый завтрак – дома в 7.00 – 8.00; второй завтрак – 10.30-11.00; обед – 13.00 – 14.00; полдник – в 16.30 – 17.00; ужин – 19.00-20.00 не позже, чем за полтора часа до сна. Для учащихся II смены: завтрак – 7.00-8-00; обед – 12.00-12-30; полдник...

Год Лошади бывает
Лишь раз в двенадцать лет.
Сил много прибавляет,
И это не секрет.
И в праздник педагоги
Расслабятся слегка
С семьей забыв тревоги –
Работа нелегка.
Поздравим с Новым годом
Наставников родных,
Пусть просвещенья плодом
Насытят молодых.

Самина Елена, школа №43

Программа демонстрации детям процесса движения в зависимости от параметров времени, скорости и расст...