Министерство просвещения Российской Федерации опубликовало проекты новых ФГОС начального общего образования (НОО) и основного общего образования (ООО) для общественной экспертизы в 2019-2020 учебном году! Существенным отличием проекта ФГОС НОО является детализация предметных результатов освоения 9...

Программки педагогов

Дорогие школьники! Уважаемые родители! Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христов...

Наш баннер

Мы будем благодарны, если Вы установите на своем сайте наш баннер!

Код баннера:
<a href="https://simfiki.ru/" target="_blank"> <img src="https://simfiki.ru/banner/simfban2.gif" width="88" height="31" alt="Симферопольские школьники">
Все баннеры...

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 0 гостей.

Партнеры и Статистика


Общеобразовательная школа №43 г. Симферополя

Календарно-тематичне планування
уроків української мови в 11 класі

з російською мовою навчання
на 2011-2012 н.р.

(рівень стандарту)

№ п/п Зміст навчального матеріалу Кількість годин Дата уроку

1. Вступ. Роль мови у самовираженні й самореалізації особистості. 1

2. Основні вимоги до мовлення.
Культура мови, стилістика і риторика як сукупність і система комунікативно-стилістичних якостей мовлення та вчення про них. 1

3. РЗМ.1. Види аудіювання. Аудіювання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення, записаних на різних носіях інформації.
Монологічне мовлення. Усний переказ тексту на суспільну (професійну) тему з творчим завданням. 1

4. Точність мовлення як оптимальне слововживання, вибір мовних засобів.
Точність у використанні лексичних засобів мови .у різних стилях 1

5. РЗМ.2. Контрольний переказ тексту на суспільну(професійну) тему з творчим завданням. 1

6. Умови логічності висловлювання .
Абзац як засіб логічної організації висловлювання. Службові та вставні слова як засіб додержання логічності. 1

7. Контрольна робота №1.Тестування.
Контрольне читання мовчки. 1

8. Трьохчастинна побудова тексту. Попередження змістових помилок у мовленні учнів. Вимоги до логічності мовлення у різних стилях.
Логічність – одна з найістотніших якостей наукового тексту. 1

9. РЗМ. 3. Складання і розігрування діалогів до ситуації спілкування в умовах полілогу (дискусії). Трансформація тексту відповідно до пропонованих обставин. 1

10. Чистота мовлення і загальна культура людини. Чисте мовлення - мовлення без невластивих українській літературній мові включень, порушень мовних норм. 1

11. Багатство мови і мовлення. Ресурси збагачення мовлення. Синонімія.
Вираження багатства мовлення в різних стилях. 1

12. РЗМ.4. Контрольний твір на морально-етичну тему 1

13. Фонетичні засоби виразності мовлення. Вимоги до виразності мовлення в різних стилях. Художня література як джерело збагачення мовлення засобами виразності. 1

14. Стильова доречність і мовленнєва ситуація.
Взаємозв’язок доречності з іншими комунікативно-стилістичними ознаками мовлення. 1

15. Контрольна робота №2. Диктант з граматичним завданням 1

16. РЗМ.5. Переклад текстів різних стилів, типів, жанрів. Синхронний переклад 1

17. РЗМ.6. План-конспект виступу за темою (змістом) тексту або з висвітленої у ньому проблеми. Тези, конспект, докладний запис публічного виступу з використанням різних джерел інформації (у тому числі електронних). 1

18. РЗМ.7. Твір на морально-етичну тему. 1

19. РЗМ.8. Переказ-переклад тесту. Складання плану тексту. 1

20. Риторика як наука, її предмет і завдання. Загальна характеристика розділів риторики. Особливості будови і мовного оформлення усних і письмових творів 1

21. РЗМ.9. Повідомлення про виконану роботу. Звіт. 1

22. Поняття про стратегію оратора. Підготовка та вимоги до тексту промови. Виступ з ораторською промовою. 1

23. Контрольна робота №3.Тестування.
Контрольне аудіювання.
1

24. РЗМ.№10. Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу. Резюме 1

25. Основні поняття фонетики, лексикології, фразеології. 1

26. Основні поняття морфології. Написання слів разом, окремо, через дефіс. 1

27. РЗМ.№11. Контрольний переказ тексту з творчим завданням 1

28. Основні поняття синтаксису та пунктуації. Удосконалення правописної грамотності: правильне використання в писемному мовленні під час відтворення і створення висловлювань відомих орфограм і пунктограм. 1

29. РЗМ.12. Стаття. Відгук про телепередачу.
Удосконалення правописної грамотності. 1

30. Контрольна робота №4. Диктант з граматичним завданням 1

31. Узагальнення, систематизація, повторення вивченого .
Підсумковий урок. 1

Прикрепленный файлРазмер
Ukr mova 11 class ros standart.doc64 кб
Для учащихся I смены оптимальны часы приема пищи: первый завтрак – дома в 7.00 – 8.00; второй завтрак – 10.30-11.00; обед – 13.00 – 14.00; полдник – в 16.30 – 17.00; ужин – 19.00-20.00 не позже, чем за полтора часа до сна. Для учащихся II смены: завтрак – 7.00-8-00; обед – 12.00-12-30; полдник...

Год Лошади бывает
Лишь раз в двенадцать лет.
Сил много прибавляет,
И это не секрет.
И в праздник педагоги
Расслабятся слегка
С семьей забыв тревоги –
Работа нелегка.
Поздравим с Новым годом
Наставников родных,
Пусть просвещенья плодом
Насытят молодых.

Учащиеся 1-х классов школы №43

В данной программе предлагается узнать звезд отечественной и зарубежной эстрады по фотографиям. При...