Министерство просвещения Российской Федерации опубликовало проекты новых ФГОС начального общего образования (НОО) и основного общего образования (ООО) для общественной экспертизы в 2019-2020 учебном году! Существенным отличием проекта ФГОС НОО является детализация предметных результатов освоения 9...

Программки педагогов

Дорогие школьники! Уважаемые родители! Скоро каникулы, на которых нужно хорошо отдохнуть. А лучше со...

Наш баннер

Мы будем благодарны, если Вы установите на своем сайте наш баннер!

Код баннера:
<a href="https://simfiki.ru/" target="_blank"> <img src="https://simfiki.ru/banner/simfban2.gif" width="88" height="31" alt="Симферопольские школьники">
Все баннеры...

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 0 гостей.

Партнеры и Статистика


Общеобразовательная школа №43 г. Симферополя
Положення про Всеукраїнський олімпійський урок

Всеукраїнський олімпійський урок було започатковано у 2005 році з ініціативи Національного олімпійського комітету України та за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

І. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський олімпійський урок проводиться Національним олімпійським комітетом України, Міністерством освіти і науки України та Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту, щороку один раз нарік, як правило, напередодні Дня фізичної культури і спорту.

1.2. Всеукраїнський олімпійський урок - це спортивно-виховний захід, який має різні види та форми, і проводиться в загальноосвітніх навчальних закладах, позашкільних навчальних закладах, інших навчальних закладах, на центральних майданах міст і селищ на всій території України.

1.3. Основна мета Всеукраїнського олімпійського уроку - навчання та виховання учнів на гуманістичних цінностях олімпійського руху, формування в них навичок і культури здорового способу життя, залучення їх до активних занять фізичною культурою та спортом.

1.3. У 2010 році Всеукраїнський олімпійський урок проводиться в рамках заходів з відзначення 20-річчя з дня заснування Національного олімпійського комітету України.

1.5. Правове регулювання проведення Всеукраїнського олімпійського уроку здійснюється відповідно до законодавства України та цього Положення.

1.6. При проведенні Всеукраїнського олімпійського уроку не допускається використання прапорів, гасел, знаків, символік тощо, які мають ознаки політичних партій, різних рухів та організацій громадян, які не мають спортивної спрямованості. Не допускається будь-яка політична агітація та пропаганда.

II. Мета та задачі

2.1. Мета Всеукраїнського олімпійського уроку - пропаганда здорового способу життя, поширення ідей олімпізму, розвиток олімпійського руху в Україні шляхом залучення якомога більшої кількості дітей, юнацтва та молоді до занять спортом.

2.2. Основні навчальні задачі:

* сформувати свідоме ставлення учнів щодо необхідності регулярних занять фізичною культурою і спортом;

* збагатити знання учнів стосовно олімпійських видів спорту, історії Олімпійських ігор, видатних спортсменів;

* сформувати уявлення учнів про олімпійський рух у світі та, зокрема, в Україні.

2.3. Основні пізнавальні задачі:

* розвити пізнавальний інтерес до фізичної культури, спорту та олімпійського руху;

* створити засобами фізичної культури та спорту творчу атмосферу,

* пробудити в учнів бажання розвиватися та удосконалювати свої здібності;

2.4. Основні виховні задачі:

* сформувати позитивне відношення та стійкий інтерес до фізичної культури, спорту, олімпійського руху та здорового способу життя.

* сприяти вихованню почуття патріотизму, гордості за успіхи українських спортсменів, які гідно представляють нашу державу на міжнародних змаганнях найвищих рівнів;

* сприяти поширенню ідей гуманізму.

III. Форми Всеукраїнського олімпійського уроку

Всеукраїнський олімпійський урок може проводитись у теоретичній та практичній формах.

3.1. Теоретична форма Всеукраїнського олімпійського уроку може проводитись у вигляді: вікторин, диспутів, конференцій, усних журналів, запитаннь-відповідей, зустрічей з видатними спортсменами, тренерами та діячами фізичної культури і спорту.

3.2. Практична форма Всеукраїнського олімпійського уроку може проводитись у вигляді: міні-турнірів, естафет, показових виступів вихованців спортивних шкіл та секцій, тренувань, які проводять видатні спортсмени та тренери, а також олімпійських ритуалів.

IV. Місце та види проведення Всеукраїнського олімпійського уроку

Залежно від місця проведення Всеукраїнський олімпійський урок може мати різні види.

4.1. Відкритий урок з фізичної культури - проводиться органами управління освітою за підтримки місцевих осередків НОК та структурних підрозділів Мінсім'ямолодьспорту з питань фізичної культури та спорту у загальноосвітніх навчальних закладах за участю Олімпійських чемпіонів, призерів олімпійських ігор, відомих спортсменів, тренерів, випускників навчального закладу, що мають спортивні досягнення, педагогічного колективу навчального закладу та інших запрошених. Реалізуючи навчальні, пізнавальні та виховні завдання вчитель самостійно обирає форми та методичні прийоми роботи на уроці: виконання учнями фізичних вправ з олімпійських видів спорту, проведення змагань, естафет, конкурсів на краще знання олімпізму (основна форма уроку).

4.2. Відкритий олімпійський урок в регіоні - проводиться місцевими осередками НОК України, структурними підрозділами Міністерства освіти і науки України, структурними підрозділами Мінсім'ямолодьспорту на центральних площах міст, селищ, сіл за погодженням з органами місцевого самоврядування із залученням учнів загальноосвітніх шкіл, вихованців ДЮСШ, спортсменів, представників спортивної громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Під час заходу уповноваженим представником зачитується звернення Президента НОК України, Міністерств та відомств причетних до проведення заходу.

Проведення Відкритого олімпійського уроку може супроводжуватись концертами, виступами художньої самодіяльності, спортивними змаганнями, іншими заходами, направленими на популяризацію здорового способу життя та поширення ідей олімпізму.

4.3. Всеукраїнський олімпійський урок - проводиться НОК України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту за погодженням з Київською міською державною адміністрацією на Майдані Незалежності та вулиці Хрещатик у м.Києві. У Всеукраїнському олімпійському уроці беруть участь учні загальноосвітніх шкіл, вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, федерації з олімпійських видів спорту, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, спортивні клуби, Олімпійські чемпіони, призери олімпійських ігор, діючі спортсмени, ветерани спорту, тренери, спортивні фахівці, інші суб'єкти сфери фізичної культури і спорту, будь-які особи незалежно від раси, національності та громадянства.

V. Умови і порядок підготовки та проведення Всеукраїнського олімпійського уроку.

5.1. Національний олімпійський комітет України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту:

щороку визначає тематику і розробляє методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнського олімпійського уроку в загальноосвітніх навчальних закладах та надсилає зазначену інформацію у свої місцеві осередки;

щороку, не пізніше ніж за місяць до проведення Всеукраїнського олімпійського уроку, затверджує План заходів щодо його підготовки та проведення;

щороку спільно з Київським міським відділенням НОК України, Головним управлінням освіти і науки, Головним управлінням по фізичній культурі та спорту Київської міської державної адміністрації розробляє сценарій проведення Всеукраїнського олімпійського уроку на Майдані Незалежності та вулиці Хрещатик у м.Києві;

спільно з фізкультурно-спортивними товариствами та відомствами, федераціями з видів спорту, училищами фізичної культури (УФК), спеціалізованими дитячо-юнацькими школами олімпійського резерву (СДЮШОР), дитячо-юнацькими спортивними школами (ДЮСШ) бере безпосередню участь в організації та проведенні Всеукраїнського олімпійського уроку на Майдані Незалежності та вулиці Хрещатик у м.Києві.

- в межах Всеукраїнського олімпійського уроку може оголосити конкурс на краще проведення Олімпійського уроку серед загальноосвітніх навчальних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮШОР, ДЮСШ, УФК).

5.2. Місцеві осередки НОК України, місцеві органи управління освітою:

щороку, не пізніше ніж за місяць до проведення Всеукраїнського олімпійського уроку, затверджують Плани заходів щодо його підготовки та проведення в регіоні;

щороку розробляють сценарії проведення Всеукраїнського олімпійського уроку на центральних площах міст, селищ, сіл в регіоні;

спільно з місцевими структурними підрозділами Мінсім'ямолодьспорту з питань фізичної культури та спорту, структурними підрозділами Міністерства освіти і науки України, регіональними підрозділами фізкультурно-спортивних товариств та відомств, обласними (міськими) федераціями з видів спорту, училищами фізичної культури (УФК), спеціалізованими дитячо-юнацькими школами олімпійського резерву (СДЮШОР), дитячо-юнацькими спортивними школами (ДЮСШ) беруть безпосередню участь в організації та проведенні Всеукраїнського олімпійського уроку на центральних площах міст, селищ, сіл в регіоні;

залучають до участі у Всеукраїнському олімпійському уроці в загальноосвітніх навчальних закладах та на центральних площах міст, селищ, сіл в регіоні Олімпійських чемпіонів, призерів олімпійських ігор, провідних спортсменів, тренерів, фахівців сфери фізичної культури, спорту та олімпійського руху.

VI. Партнери

6.1. НОК України, Міністерство освіти і науки України та Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту мають право залучати до організації та проведення Всеукраїнського олімпійського уроку партнерів та спонсорів.

VII. Логотип

7.1. Всеукраїнський олімпійський урок може мати офіційний логотип, який використовується при анонсуванні та офіційній рекламі заходу.

7.2. Офіційний логотип Всеукраїнського олімпійського уроку затверджується спільно НОК України, Міністерством освіти і науки України та Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту.

VIII. Обов'язки учасників

8.1. Учасники Всеукраїнського олімпійського уроку повинні:

- виконувати у повному обсязі умови, порядок методичні рекомендації щодо проведення Олімпійського уроку.

8.2. У випадку порушення учасником Всеукраїнського олімпійського уроку умов та порядку проведення заходу, зазначених у цьому Положенні, він може бути відстороненим, а у випадку порушення п. 1.4. цього Положення - негайно відстороняється від участі в заході спільним рішенням представників НОК

України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту.

IX. Звітування

9.1. Місцеві осередки НОК України звітують перед НОК України, щодо проведення Всеукраїнського олімпійського уроку в регіоні до 1 жовтня поточного року за встановленими НОК України, Міністерством освіти і науки України та Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту вимогами за формою, що додається (додаток 1 до Положення).

9.2. Звітування за використання бюджетних коштів на проведення заходу здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

X. Висвітлення Всеукраїнського олімпійського уроку у ЗМІ

10.1. Всеукраїнський олімпійський урок широко анонсується та висвітлюється в ЗМІ.

10.2. Національний олімпійський комітет України та місцеві осередки НОК України, структурні підрозділи Міністерства освіти і науки України, структурні підрозділи Мінсім'ямолодьспорту запрошують представників ЗМІ брати активну участь у висвітленні Всеукраїнського олімпійського уроку.

10.3. НОК України, Міністерство освіти і науки України та Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту в офіційних прес-релізах розповсюджує інформацію про Всеукраїнський олімпійський урок, його історію та цифри і дані про організацію цього заходу і.

10.4. По завершенню Всеукраїнського олімпійського уроку, готуються окремі теле- та радіопередачі про хід подій, яскраві моменти та творчий підхід організаторів до реалізації мети зазначеного заходу.

ХІ. Фінансування Всеукраїнського олімпійського уроку

11.1. Всеукраїнський олімпійський урок фінансується за рахунок коштів НОК України, державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій усіх форм власності, фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством України.

ХІІ. Заключні положення

12.1. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені не пізніше ніж за 2 місяці до дати проведення Всеукраїнського олімпійського уроку.

Для учащихся I смены оптимальны часы приема пищи: первый завтрак – дома в 7.00 – 8.00; второй завтрак – 10.30-11.00; обед – 13.00 – 14.00; полдник – в 16.30 – 17.00; ужин – 19.00-20.00 не позже, чем за полтора часа до сна. Для учащихся II смены: завтрак – 7.00-8-00; обед – 12.00-12-30; полдник...

Год Лошади бывает
Лишь раз в двенадцать лет.
Сил много прибавляет,
И это не секрет.
И в праздник педагоги
Расслабятся слегка
С семьей забыв тревоги –
Работа нелегка.
Поздравим с Новым годом
Наставников родных,
Пусть просвещенья плодом
Насытят молодых.

Смалянинова Ксения, школа №43

Программа демонстрации детям процесса движения в зависимости от параметров времени, скорости и расст...