Министерство просвещения Российской Федерации опубликовало проекты новых ФГОС начального общего образования (НОО) и основного общего образования (ООО) для общественной экспертизы в 2019-2020 учебном году! Существенным отличием проекта ФГОС НОО является детализация предметных результатов освоения 9...

Программки педагогов

Дорогие школьники! Уважаемые родители! Поздравляю Вас с наступающим праздником Днем Знаний! Всем уча...

Наш баннер

Мы будем благодарны, если Вы установите на своем сайте наш баннер!

Код баннера:
<a href="https://simfiki.ru/" target="_blank"> <img src="https://simfiki.ru/banner/simfban2.gif" width="88" height="31" alt="Симферопольские школьники">
Все баннеры...

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 0 гостей.

Партнеры и Статистика


Общеобразовательная школа №43 г. Симферополя

У 2012/2013 навчальному році предмет «Українська мова і література» буде викладатися згідно з Методичними рекомендаціями щодо вивчення української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.2012 р. № 1/9-426).

У 2012-2013 навчальному році вивчення української мови у 5-9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за діючими програмами (Перелік «Педагогічний вісник Криму» №8, 2011р.).

Поглиблене вивчення української мови у 8-9 класах може здійснюватися за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України:
- Тихоша В.І., Плющ М.Я., Караман С.О., Караман О.В. Українська мова. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із поглибленим вивченням української мови. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.
- Тихоша В.І., Плющ М.Я., Караман С.О., Караман О.В. Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із поглибленим вивченням української мови. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.

Вивчення української мови у 10-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством (наказ від 28.10.2010 № 1021) (Перелік «Педагогічний вісник Криму» №8, 2011р., лист від 01.06.2012 №1/9-426 ).

Програми курсів за вибором і факультативів, схвалених Міністерством, уміщено у збірнику:

Збірник курсів за вибором і факультативів з української мови / За загальною редакцією Таранік-Ткачук К.В. – К.: Грамота, 2011.

Звертаємо особливу увагу, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 01.09.2009 р. № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» загальноосвітні навчальні заклади мають право використовувати в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства, схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства.

Норми оцінювання мовних і мовленнєвих умінь і навичок вміщено в Інформаційному збірнику № 2012 р.

Контрольна перевірка з української мови здійснюється фронтально та індивідуально.

Фронтально оцінюються: аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий переказ і письмовий твір, мовні знання й вміння.

Індивідуально оцінюються: говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос. Для цих видів діяльності не відводять окремого уроку. У І семестрі пропонуємо провести оцінювання 2 видів мовленнєвої діяльності (усний твір, діалог), результати оцінювання виставити в колонку без дати і врахувати в найближчу тематичну. У ІІ семестрі провести оцінювання таких видів мовленнєвої діяльності, як усний переказ і читання вголос. Повторне оцінювання всіх видів мовленнєвої діяльності не проводять.

Кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання скориговано у програмі з української мови для 5-12 класів (лист Міністерства від 18.05.2009 № 1/9-342).

У 2012-2013 навчальному році вивчення української літератури у 5-9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за діючими програмами (Перелік «Педагогічний вісник Криму» №8, 2011р., лист від 01.06.2012 №1/9 - 426).

Зміни, що внесені до навчальних програм з української літератури (5-9 класи) подані у Методичних рекомендаціях щодо викладання української літератури в ЗНЗ у 2012/2013 навчальному році Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
Вивчення української літератури у 10-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством (наказ від 28.10.2010 № 1021) (Перелік «Педагогічний вісник Криму» №8, 2011р., лист від 01.06.2012 №1/9-426 ).

Поглиблене вивчення української літератури у 8-9 класах може здійснюватися за підручником, рекомендованим Міністерством:

Цимбалюк В.І. Українська література. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із поглибленим вивченням української літератури. – К.: Видавничий дім «Освіта». – 2012.

Програми курсів за вибором і факультативів, схвалені Міністерством, вміщено у збірнику:
Збірник програм курсів за вибором і факультативів з української літератури / За загальною ред. Таранік-Ткачук К.В. – К.: Грамота, 2011.
Звертаємо увагу на те, що домашній контрольний твір не є обов’язковою формою контролю з української літератури.

Перелік головних вимог щодо виконання письмових робіт і перевірки зошитів з української літератури, особливостей проведення уроків виразного читання, кількість, призначення та особливості оформлення зошитів з предмета містяться у відповідному методичному листі Міністерства від 21.08.2010 № 1/9-580. Там же подано зразок заповнення сторінки журналу з української мови і літератури.
Звертаємо увагу, що додатковий запис щодо теми над датами в журналі не робиться.

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів з української літератури, контрольних творів вміщено в Методичних рекомендаціях щодо викладання української літератури в ЗНЗ у 2012/2013 навчальному році Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Упровадження системи зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови і літератури спричинює значну увагу вчителів-словесників до відпрацювання у школярів навичок виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня складності.

Рекомендуємо методистам міських (районних) методичних кабінетів (центрів), учителям обговорити на серпневих нарадах актуальні проблеми викладання української мови і літератури у новому навчальному році, а саме:
- оновлення програмового, навчального та методичного забезпечення мовно-літературних базових предметів старшої школи;
- особливості поглибленого, допрофільного і профільного навчання, можливості використання авторських програм;
- критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, форми контролю, інструкцію щодо оформлення шкільної документації;
- використання методів проектів і комп’ютерних технологій на уроках української мови і літератури;
- покращення роботи з обдарованими дітьми шляхом залучення їх до участі в олімпіадах, конкурсах, різноманітних проектах;
- особливості підготовки до ЗНО в 2012/2013 навчальному році.

Н.І.Рашпиль,
методист з української мови
навчально-методичної лабораторії філологічної освіти

У прикріпленому файлі:

Орієнтовне календарно-тематичне планування (ущільнене, на 31 тиждень)
Українська мова
11 клас

Профільний рівень

(140 год, 4 год на тиждень)

І семестр
ІІ семестр

У прикріпленому файлі:

Календарно тематичне планування з української літератури
11 клас

Профільний рівень

(4 год на тиждень,
ущільнене,31 тиждень)

Календарно-тематичне планування
уроків української мови в 11 класі

з російською мовою навчання
на 2011-2012 н.р.

(рівень стандарту)

№ п/п Зміст навчального матеріалу Кількість годин Дата уроку

1. Вступ. Роль мови у самовираженні й самореалізації особистості. 1

2. Основні вимоги до мовлення.
Культура мови, стилістика і риторика як сукупність і система комунікативно-стилістичних якостей мовлення та вчення про них. 1

3. РЗМ.1. Види аудіювання. Аудіювання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення, записаних на різних носіях інформації.
Монологічне мовлення. Усний переказ тексту на суспільну (професійну) тему з творчим завданням. 1

4. Точність мовлення як оптимальне слововживання, вибір мовних засобів.
Точність у використанні лексичних засобів мови .у різних стилях 1

5. РЗМ.2. Контрольний переказ тексту на суспільну(професійну) тему з творчим завданням. 1

6. Умови логічності висловлювання .
Абзац як засіб логічної організації висловлювання. Службові та вставні слова як засіб додержання логічності. 1

7. Контрольна робота №1.Тестування.
Контрольне читання мовчки. 1

8. Трьохчастинна побудова тексту. Попередження змістових помилок у мовленні учнів. Вимоги до логічності мовлення у різних стилях.
Логічність – одна з найістотніших якостей наукового тексту. 1

9. РЗМ. 3. Складання і розігрування діалогів до ситуації спілкування в умовах полілогу (дискусії). Трансформація тексту відповідно до пропонованих обставин. 1

10. Чистота мовлення і загальна культура людини. Чисте мовлення - мовлення без невластивих українській літературній мові включень, порушень мовних норм. 1

11. Багатство мови і мовлення. Ресурси збагачення мовлення. Синонімія.
Вираження багатства мовлення в різних стилях. 1

12. РЗМ.4. Контрольний твір на морально-етичну тему 1

13. Фонетичні засоби виразності мовлення. Вимоги до виразності мовлення в різних стилях. Художня література як джерело збагачення мовлення засобами виразності. 1

14. Стильова доречність і мовленнєва ситуація.
Взаємозв’язок доречності з іншими комунікативно-стилістичними ознаками мовлення. 1

15. Контрольна робота №2. Диктант з граматичним завданням 1

16. РЗМ.5. Переклад текстів різних стилів, типів, жанрів. Синхронний переклад 1

17. РЗМ.6. План-конспект виступу за темою (змістом) тексту або з висвітленої у ньому проблеми. Тези, конспект, докладний запис публічного виступу з використанням різних джерел інформації (у тому числі електронних). 1

18. РЗМ.7. Твір на морально-етичну тему. 1

19. РЗМ.8. Переказ-переклад тесту. Складання плану тексту. 1

20. Риторика як наука, її предмет і завдання. Загальна характеристика розділів риторики. Особливості будови і мовного оформлення усних і письмових творів 1

21. РЗМ.9. Повідомлення про виконану роботу. Звіт. 1

22. Поняття про стратегію оратора. Підготовка та вимоги до тексту промови. Виступ з ораторською промовою. 1

23. Контрольна робота №3.Тестування.
Контрольне аудіювання.
1

24. РЗМ.№10. Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу. Резюме 1

25. Основні поняття фонетики, лексикології, фразеології. 1

26. Основні поняття морфології. Написання слів разом, окремо, через дефіс. 1

27. РЗМ.№11. Контрольний переказ тексту з творчим завданням 1

28. Основні поняття синтаксису та пунктуації. Удосконалення правописної грамотності: правильне використання в писемному мовленні під час відтворення і створення висловлювань відомих орфограм і пунктограм. 1

29. РЗМ.12. Стаття. Відгук про телепередачу.
Удосконалення правописної грамотності. 1

30. Контрольна робота №4. Диктант з граматичним завданням 1

31. Узагальнення, систематизація, повторення вивченого .
Підсумковий урок. 1

У прикріпленому файлі:

Календарно-тематичний план
Українська мова. 10 клас

Рівень стандарту
(34 год., 1 год. на тиждень)
Мовна змістова лінія – 15 год.
Мовленнєва (комунікативна) змістова лінія – 19 год.

І семестр
ІІ семестр

У прикріплених файлах:

Українська мова 10 клас
(профільний рівень)
І семестр

Українська мова 10 клас
(профільний рівень)
ІІ семестр

У прикріпленому файлі:

Календарно-тематичне планування уроків української літератури для 10 класу, розроблене для рівня стандарту (академічного).

Таранік-Ткачук К.В.,
Головний спеціаліст департаменту
загальної середньої та дошкільної
освіти Міністерства освіти і науки
України, канд. пед. наук

Авраменко О.М.,
доцент кафедри методики мов і літератур
Інституту післядипломної педагогічної
освіти Київського університету
імені Бориса Грінченка

В прикрепленном файле:

Календарно-тематичний план
Українська мова. 10 клас

Рівень стандарту
(35 год., 1 год. на тиждень)
Мовна змістова лінія – 16 год.
Мовленнєва (комунікативна) змістова лінія – 19 год.

Календарно-тематичний план
Українська мова. 10 клас

Академічний рівень
(70 год, 2 год на тиждень)
(6 год – резерв годин для використання на розсуд учителя)
Мовна змістова лінія – 39 год.
Мовленнєва змістова лінія – 25 год

Кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з української мови
в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання
скориговано
у програмі з української мови для 5-12 класів (лист МОН від 18.05.2009 № 1/9-342)

У прикріпленому файлі:

Календарне планування уроків з української мови у 9-х класах на 2011-2012 н.р.
І семестр
ТКР -2, К.переказ (п) -1, К.твір (п) – 1, Диктант, Чит (м) – 1, у.твір -1, діалог – 1, РЗМ - 10

Календарне планування уроків з української мови у 9-х класах на 2011-2012 н.р.
ІІ семестр
ТКР -2, К.переказ (п) -1, К.твір (п) – 1, Диктант, Ауд – 1, у.переказ -1, Чит(вг) – 1, РЗМ - 10

Календарне планування уроків з української літератури у 9-х класах на 2011-2012 н.р.
І семестр
ТКР – 3, К.тв. (кл), К.тв.(дом), РМ (у), РМ (п), П.ч. -1, Л.р.к. -1

Календарне планування уроків з української літератури у 9-х класах на 2011-2012 н.р.
ІІ семестр
ТКР – 3, К.тв. (кл), К.тв.(дом), РМ (у), РМ (п), П.ч. -1, Л.р.к. -1

Для учащихся I смены оптимальны часы приема пищи: первый завтрак – дома в 7.00 – 8.00; второй завтрак – 10.30-11.00; обед – 13.00 – 14.00; полдник – в 16.30 – 17.00; ужин – 19.00-20.00 не позже, чем за полтора часа до сна. Для учащихся II смены: завтрак – 7.00-8-00; обед – 12.00-12-30; полдник...

Год Лошади бывает
Лишь раз в двенадцать лет.
Сил много прибавляет,
И это не секрет.
И в праздник педагоги
Расслабятся слегка
С семьей забыв тревоги –
Работа нелегка.
Поздравим с Новым годом
Наставников родных,
Пусть просвещенья плодом
Насытят молодых.


Программа предлагает выполнить ребенку действия сложения, вычитания, умножения и деления по трем ур...