Министерство просвещения Российской Федерации опубликовало проекты новых ФГОС начального общего образования (НОО) и основного общего образования (ООО) для общественной экспертизы в 2019-2020 учебном году! Существенным отличием проекта ФГОС НОО является детализация предметных результатов освоения 9...

Программки педагогов

В данной тестирующей и обучающей программе пользователю предлагается узнать периферийные устройста к...

Наш баннер

Мы будем благодарны, если Вы установите на своем сайте наш баннер!

Код баннера:
<a href="https://simfiki.ru/" target="_blank"> <img src="https://simfiki.ru/banner/simfban2.gif" width="88" height="31" alt="Симферопольские школьники">
Все баннеры...

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 0 гостей.

Партнеры и Статистика


Общеобразовательная школа №43 г. Симферополя
Додаток 2
до листа Міністерства освіти і науки України
від 06.06.2013 №1/9-413


ПЕРЕЛІК
програм факультативних курсів, курсів за вибором та спецкурсів для застосування в роботі працівників психологічної служби, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для основної і старшої школи у загальноосвітніх навчальних закладах

1. «Швидка самодопомога». Програма факультативного курсу. З.Г.Вітульська, В.І. Денисенко 5 клас
2. «Вчись думати». Програма факультативного курсу (основи практичної психології). М.Г. Глушко 5(6) клас
3. «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку». Програма факультативного курсу, додатковий матеріал до програми «Щоденник розвитку особистості». А.В. Заворотнюк 5 клас
4. «Розвиваючі ігри». Програма курсу за вибором. О.Г. Луценко 5-7 класи
5. «Психологія спілкування». Програма спецкурсу. І.Є. Хронюк 5-7 класи
6. «Аранжування особистості». Програма факультативного курсу з психології. А.В. Суворова 6-7 класи
7. «Сходинки до вершини «Я»». Програма факультативного курсу з психології. Н.М. Костецька 7-8 класи
8. «Відверта розмова». Програма факультативного курсу. А.М. Вієвський, К.І. Лепеха, Н.В. Лунченко, Ю.А. Луценко, В.Д. Острова, В.Г. Панок, Н.В. Сосновенко 7-8 класи
9. «Психологія спілкування». Програма факультативного курсу. Н.Ю. Сасюк 8 клас
10. «Цікава психологія». Програма факультативного курсу. А.Л. Ціось 8 клас
11. «Обираю професію». Програма спецкурсу . М.В. Лемак,
В.Ю. Петрище 8-10 класи
12. «Самопізнання та соціалізація підлітка». Програма спецкурсу. В.Ю. Петрище 8-10 класи
13. «Настає час вибору». Програма факультативного курсу. Т.В. Сідляр, Н.В. Свірчкова 8-11 класи
14. «Моя майбутня професія: правила вибору». Програма курсу за вибором. В.Г. Панок, О.В.Мельник, О.Л. Морін, Л.А. Гуцан, І.І. Ткачук 9 клас
15. «Психологія особистості». Програма спецкурсу. М.І. Божко 10 клас
16. «Моя майбутня професія: шлях до успіху». Програма курсу за вибором. В.Г. Панок, О.В.Мельник, О.Л. Морін, Л.А. Гуцан, І.І. Ткачук 10(11) класи
17. «Психологія особистісного вдосконалення». Програма факультативного курсу. Н.Д. Бойко 10-11 класи
18. «Життєва компетентність особистості». Програма факультативного курсу. С.В. Вареник 10-11 класи
19. «Конфліктологія у школі». Програма курсу за вибором. Г.В. Іванова 10-11 класи
20. «Я і психологія». Програма факультативного курсу. В.М. Островська 10-11 класи
21. «Основи психології та педагогіки». Програма спецкурсу для підготовки учнів до олімпіади з педагогіки і психології. Д.Д. Романовська, О.В. Ілащук 10-11 класи
22. «Психологія ділового спілкування і основи ділового етикету». Програма факультативного курсу. І.С. Ропацька 10-11 класи
23. «Психологія». Програма факультативного курсу. Л.А. Пєтушкова, А.В. Аносова 10-11 класи
24. «Основи психології особистості». Програма спецкурсу. Ю.М. Талаєва, Д.Д. Романовська 10-11 класи
25. «Психологія наукової творчості». Програма спецкурсу. О.П. Чухілевич 10-11 класи
26. «Основи етики та психології сімейного життя». Програма факультативного курсу. Н.І. Андруша 11 клас
27. «Особистість та міжособистісні відносини». Програма спецкурсу. М.І. Божко 11 клас
28. «Я і моя професія». Програма спецкурсу. Л.М. Журомська 11 клас
29. «Формування духовно-моральних цінностей». Програма факультативного курсу для учнів спеціальної школи-інтернату. Л.І. Черноусова 5-6 класи
30. «Основи психології». Програма факультативного курсу для учнів спеціальної школи-інтернату. Л.І. Черноусова 7-8 класи
31. «Етика і психологія сімейного життя». Програма факультативного курсу для учнів спеціальної школи-інтернату. Л.І. Черноусова 9-10 класи

Додаток 1
до листа Міністерства освіти і науки України
від 06.06.2013 №1/9-413


ПЕРЕЛІК
програм факультативних курсів, курсів за вибором та спецкурсів для застосування в роботі працівників психологічної служби, рекомендованих Міністерством освіти і науки для початкової школи у загальноосвітніх навчальних закладах

1. «Цікаве спілкування». Програма факультативного курсу. Л.В. Бура 1-4 класи

2. «Цікаве спілкування». Програма спецкурсу. Л.В. Бура 1-4 класи

3. «Пізнай себе». Програма спецкурсу з психології. Л.В. Доманська 2-3 класи

4. «Таємниці спілкування». Програма факультативного курсу. О.М. Курбанова 3-4 класи

5. «Сходинками до школи». Програма факультативного курсу для вихованців підготовчих класів спеціальної школи-інтернату. Л.І. Черноусова підготовчий клас

6. «Корисні навички молодших школярів». Програма факультативного курсу для спеціальної школи-інтернату. Л.І. Черноусова 1-4 класи

Основные разделы составления и оформления коррекционно-развивающей программы практическим психологом школы:

1. Название программы. Автор (автор-составитель)

2. Пояснительная записка.

2.1. - актуальность темы (значимость проблемы, причины возникновения);
- научная обоснованность (теоретическое обоснование программы);
- обоснование содержания программы (соотнесение с уровнем возрастного развития;

2.2. Цель и задачи программы – результаты, которых мы хотим достичь.

2.3. Предмет и объект коррекционной / развивающей работы.

2.4. Организационные условия проведения занятий.

2.5. Критерии отбора в коррекционную группу

2.6. Направления, этапы реализации программы.

2.7. Описание методов и техник работы.

2.8. Описание структуры занятия.

2.9. Форма участия других лиц в коррекционной работе.

2.10. Критерии (методы, средства, способы) оценки эффективности (результативности) программы. Основные требования к результатам реализации программы.

3. Тематический план занятий.

4. Литература.

5. Содержание программы – сценарные планы (конспекты) всех занятий с достаточно подробным описанием используемых заданий со ссылкой на источник литературы.

6. Приложения (методические материалы).

Скачать Образец оформления коррекционно-развивающей программы

Аналитическая справка
по результатам диагностики готовности первоклассников к школьному обучению 2012/2013 учебный год

Психологическая диагностика готовности к школьному обучению учащихся 1-х классов проходила в период с __________.09.2012 по ________10.2012 г. В ней приняли участие ____ учащихся, из них учащихся 1-А класса ___ человек и учащихся 1-Б класса ____ человек. Для оценки сформированности познавательной сферы первоклассников использовался следующий комплект диагностических методик: «Графический диктант», «Образец и правило», методика «Первая буква»

Методика «Графический диктант» (Д. Эльконин) была направлена на выявление умения внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого, данные в устной форме, а также самостоятельно выполнять задания по зрительно воспринимаемому образцу.

Тест «Образец и правило» использовался для оценки умения одновременно следовать в своей работе образцу и правилу (ориентировки ребенка на сложную систему требований, моделирующих процесс школьного обучения).

Методика «Первая буква» была направлена на выявление уровня развития фонематического слуха и восприятия (умения выделять согласный звук в начале слова).

По методике «Графический диктант» средний и высокий уровни подготовки показали _____% (____ человек) обследованных первоклассников. Они хорошо воспринимают и четко выполняют указания взрослого, умеют принимать поставленную задачу. К очень высокому уровню (_____%) были отнесены _____ первоклассников, получивших 16 первичных баллов из 16 возможных, т.е. идеально справившиеся со всеми диктантами и правильно продолжившие их. К очень низкому уровню (стандартный балл равен 0) были отнесены первоклассники (_____% - ____ человек), набравшие от 0 до 7 первичных баллов из 16 возможных, т.е. практически не справившиеся ни с самими диктантами, ни с их продолжением.

Учителям начальной школы следует обратить внимание на детей, получивших за задание 1–2 стандартных балла. Такой результат указывает на то, что дети слабо ориентируются в учебной ситуации, нуждаются в постоянной помощи и контроле каждого шага, не могут работать самостоятельно. Эти трудности школьника, приступившего к обучению, имеют тенденцию к усугублению в процессе обучения.

По методике «Образец и правило» _____% - _____ обследованных первоклассников в основном успешно справились с заданиями, в которых нужно было одновременно следовать в своей работе образцу и правилу.
К очень высокому уровню были отнесены первоклассники ( ____% - ____человек), получившие 11–12 первичных баллов из 12 возможных, такие учащиеся правильно справились со всеми предложенными задачами – правильно воспроизвели образец, соблюдая при этом заданное правило. К очень низкому уровню (стандартный балл равен 0) были отнесены первоклассники (___% - ___ человек), набравшие от 0 до 6 из 12 возможных, из 6 задач такие учащиеся либо вообще не выполнили ни одной, либо частично или полностью справились только с одной из них.

С заданиями по методике «Первая буква» успешно справились в среднем _____% (___ человек) обследованных первоклассников. К этой группе были отнесены дети, получившие 5 первичных баллов из
5 возможных. Учащиеся правильно отметили все пять картинок, продемонстрировав умение выделить первый звук в заданном слове и найти картинку, название которой начинается с той буквы, которой обозначается выделенный звук. К очень низкому уровню (стандартный балл равен 0) были отнесены первоклассники (_____% - ___ учащихся), набравшие 0 первичных баллов из 5 возможных, такие учащиеся вообще не справились с заданием. _____% - _____ учащихся, отнесенных к среднему уровню, только в одном или двух случаев смогли правильно отметить картинку, начинающуюся с заданной буквы.
У детей больше развита зрительная память. Это было видно по результатам методики по определению вида памяти. Зрительная память – низкий уровень _____% (____ человек), средний уровень _____% (___ человек), высокий уровень _____% (____ человек). Слуховая память – низкий уровень ____% (____ человек), средний уровень ___% (____ человек), высокий уровень ____% (___ человек). Высокий уровень концентрации внимания у ____(___%) детей, средний уровень у _____ человек (____%), у ____ человек (____%) концентрация внимания низкая.
Таким образом, по результатам проведенного анализа около ____ (______%) обследованных первоклассников в основном готовы к обучению в школе. _____ первоклассников (_____%), показавших низкий и очень низкий уровень выполнения отдельных методик, могут испытывать определенные трудности в обучении в связи с недостаточной сформированностью предпосылок учебной деятельности и конкретных навыков (в частности, вычленение звука в слове).

Особо низкий уровень готовности к школе связан, в первую очередь, с несформированностью предпосылок учебной деятельности. В таком случае следует очень осторожно и постепенно вводить стандартную для школы систему отношений, чтобы у детей не возникла школьная дезадаптация. При этом основное внимание должно уделяться не обучению конкретным навыкам (чтения, счета и т.п.), а развитию у детей произвольности, умения воспринимать и четко выполнять указания взрослого, принимать поставленную задачу, учитывать заданную систему условий и т.п.
Учителям начальной школы необходимо учитывать полученные результаты при планировании конкретных видов деятельности.

Рекомендации
1. Огласить результаты диагностики на классных родительских собраниях в 1-х классах и круглом столе для учителей начальной школы и воспитателей детского сада.
2. Учителям начальных классов использовать на уроках упражнения, связанные с развитием памяти и фонематического слуха.
3. Логопеду провести индивидуальные занятия с учениками 1-ых классов на выявление уровня развития фонематического слуха и восприятия отдельных учащихся
4. Психологу провести дополнительные общеразвивающие занятия в игровой форме (групповые и индивидуальные). Подобрать развивающую программу в зависимости от возраста детей.
5. Воспитателям детского сада расширять словарный запас детей. При совместном чтении книг использовать новые речевые конструкции, побуждать детей повторять прочитанный или рассказанный текст.
6. Расстройства памяти, трудности воображения, слабая концентрация внимания, потеря интереса ко всему, что ранее вызывало активность, говорит о неблагополучии психоэмоционального состояния. Психоэмоциональное напряжение лишает ребенка естественного для его возраста состояния радости и приводит к неврозам. При неврозе ухудшается управление функциями организма. Поэтому дети не просто становятся раздражительными и обидчивыми, но часто жалуются на головную боль. Кроме того, у них могут быть нарушения ритма сердечной деятельности, а также часто отмечается повышение артериального давления. Поэтому общими рекомендациями для воспитателей и учителей начальной школы могут быть:
• Создавайте в учреждении спокойную, жизнерадостную обстановку.
• Проявляйте искренний интерес к личности каждого ребенка, его состоянию, настроению.
• Организовывайте жизнедеятельность детей таким образом, чтоб у них накапливался положительный опыт добрых чувств.
• Собственным поведением демонстрируйте уважительное отношение ко всем детям.
• В ходе обучающих занятий учитывайте возрастные особенности и интересы детей.
• Создавайте условия для формирования у детей положительных взаимоотношений со сверстниками, привязанности и доверия к взрослым.
• Учите детей осознавать свои эмоциональные состояния, настроения и чувства окружающих детей.
• Учите детей устанавливать связи между поступками, событиями, настроением и самочувствием людей.
• При организации взаимодействия чаще пользуйтесь поощрением, поддержкой детей, чем порицанием и запрещением.
• Создавайте условия для эффективного доверительного сотрудничества с родителями воспитанников.

Практический психолог школы ___________________

Скачать Аналитическая справка по результатам диагностики готовности первоклассников к школьному обучению

Додаток 3
до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 28.12..2006 р. № 864

Кваліфікаційна характеристика
Практичний психолог

Посадові обов’язки практичного психолога
Бере участь в організації освітньо-виховного процесу з метою забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей, підлітків, молоді, зміцнення і захисту їхнього психічного здоров’я. Виявляє причини, що утруднюють становлення особистості дитини. Шляхом психодіагностики, консультування, психопрофілактики, психолого-педагогічної корекції, надає допомогу вихованцям, учням, учителям, батькам у вирішенні питань навчання, виховання і розвитку дітей та підлітків. Проводить психолого-педагогічну діагностику їхньої готовності до навчання, допомагає у виборі загальноосвітнього навчального закладу, профілю навчання згідно з рівнем індивідуального розвитку. Планує, розробляє, впроваджує в практику розвиваючі, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням статевих, вікових, інших особливостей дітей. Сприяє пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей, вибору молоддю професії з урахуванням їхньої підготовки та здібностей. Виявляє і обстежує вихованців, учнів, які потребують соціально-психологічної корекції, надає їм психолого-педагогічну допомогу. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища тощо. Готує вихованців, учнів до життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами. Дотримується педагогічної етики та етичного кодексу психолога, поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, пропагує здоровий спосіб життя. Здійснює первинну профілактику алкоголізму, наркоманії, інших шкідливих звичок серед дітей, підлітків. Проводить психологічну експертизу і психолого-педагогічну корекцію асоціальної поведінки, психологічну реабілітацію неповнолітніх. Бере участь у роботі комісій з питань соціально-правового захисту дітей, психолого-медико-педагогічних консультацій тощо. Сприяє формуванню психологічної культури вихованців, учнів, учителів, батьків. Консультує керівників, працівників навчальних закладів та освітніх установ з питань психології організації та управління навчально-виховним процесом. Постійно підвищує свій професійний рівень, загальну культуру.

Практичний психолог Повинен знати
Повинен мати знання в обсязі вищої освіти зі спеціальності “Психологія”, “Практична психологія”. Має знати загальну, соціальну, педагогічну, вікову психологію, психологію особистості, загальну педагогіку, основи дефектології, сексології, профорієнтації і психології праці, психодіагностики, психопрофілактики, психотерапії, психогігієни, структуру системи освіти, психологію управління; форми, методи, засоби ефективного навчання і виховання, діагностики і корекції психічного розвитку дитини; програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня освіти дітей, вимоги до нормативного забезпечення навчально-виховного процесу; індивідуальні характеристики вихованців, учнів, соціальні, культурні, психологічні інші умови їхнього навчання та виховання; основні напрямки і перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки; Закон України «Про освіту», Декларацію прав людини, Конвенцію ООН про права дитини, етичний кодекс психолога, інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання дітей та молоді; державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

Практичний психолог Повинен вміти
Ефективно застосовувати професійні знання в практичній діяльності: проводити психологічну діагностику, соціально-психологічні обстеження, індивідуальні та групові консультації з дітьми і дорослими, здійснювати індивідуальну і групову психокорекцію, розробляти і реалізовувати програми профілактики відхилень у поведінці та розвиткові, формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки, здійснювати соціально-психологічну і психолого-педагогічну експертизу, за результатами своєї діяльності готувати звіти, висновки і рекомендації для педагогів, батьків, вихованців, органів і установ освіти; здійснювати педагогічну (просвітницьку) роботу в галузі психології; розв’язувати конфлікти; самостійно підвищувати свій професійний рівень.

Практичний психолог Повинен мати
Ціннісні орієнтації, спрямовані на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, творчу психолого-педагогічну діяльність, розвинуті комунікативні здібності і навички, глибокі і системні професійні знання.

Кваліфікаційні вимоги до категорій

Практичний психолог вищої категорії має вищу освіту зі спеціальності “Психологія”, “Практична психологія”, проявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, дотримується етичного кодексу психолога, досконало володіє ефективними формами, методами психологічного забезпечення навчально-виховного процесу, досяг високої результативності, якості своєї праці, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування, має власні методичні розробки. Стаж роботи на посаді практичного психолога - не менше 5 років.

Практичний психолог I категорії має вищу освіту зі спеціальності «Психологія», “Практична психологія” виявляє ґрунтовну професійну компетентність, дотримується етичного кодексу психолога, добре володіє ефективними формами, методами психологічного забезпечення педагогічного процесу, досяг значних результатів у психолого-педагогічній діяльності, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж роботи на посаді практичного психолога - не менше 3 років.

Практичний психолог II категорії має вищу освіту зі спеціальності “Психологія”, “Практична психологія”, виявляє достатній професіоналізм, дотримується етичного кодексу психолога, використовує сучасні форми, методи психологічного забезпечення навчання та виховання, розвитку дітей, вихованців, учнів, досяг вагомої результативності у психолого-педагогічній діяльності, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж роботи на посаді практичного психолога - не менше 1 року.

Практичний психолог має вищу освіту зі спеціальності “Психологія”, “Практична психологія”, професійно компетентний, дотримується етичного кодексу психолога, забезпечує нормативні рівні психологічної підтримки навчально-виховного процесу, задовольняє етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

В Психологическом паспорте ученика (Психологічному паспорті учня) определены следующие разделы:

Фамилия, имя, дата рождения
Состав семьи
Состояние здоровья
Хронические заболевания
Темперамент и характер.
Мотивационная сфера
Познавательные процессы
Способности
Проф. ориентация
Лидерские способности и преобладающий стиль общения
Характер семейных отношений
Эмоционально-регулятивная сфера
Диагностика изъянов личностного развития
Эмоциональное отношение к школе и учебным предметам
Социально-психологическая адаптация и статус ученика в классе
Выводы, премечания

Скачать Психологический паспорт ученика

1. Закони України
1.1. Закон України ПРО ОСВІТУ м. Київ, 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ із змінами і доповненнями
1.2. Закон України ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ м. Київ, 13 травня 1999 р. № 651-XIV із змінами і доповненнями
1.3. Закон України ПРО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНУ ОСВІТУ м. Київ, 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР із змінами і доповненнями
1.4. Закон України ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ м. Київ, 11 липня 2001 р. № 2628-ІІІ із змінами і доповненнями
1.5. Закон України ПРО ПОЗАШКІЛЬНУ ОСВІТУ м. Київ, 22 червня 2000 р. № 1841-ІІІ із змінами і доповненнями
1.6. Закон України ПРО ОХОРОНУ ДИТИНСТВА м. Київ, 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ із змінами і доповненнями
1.7. Закон України ПРО СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНОМУ СТАНОВЛЕННЮ ТА РОЗВИТКУ МОЛОДІ В УКРАЇНІ м. Київ, 23 березня 2000 р. № 1613-ІІІ із змінами і доповненнями
1.8. Закон України ПРО СОЦІАЛЬНУ РОБОТУ З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ м. Київ, 21 червня 2001 р. № 1613-ІІІ із змінами і доповненнями
1.9. Закон України ПРО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї м. Київ, 15 листопада 2001 р. № 2789-ІІІ із змінами і доповненнями
1.10 Закон України ПРО СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ м. Київ, 19 червня 2003 р. № 966-ІV із змінами і доповненнями
1.11. Закон України ПРО ЗАХИСТ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ м. Київ, 20 листопада 2003 р. № 1296-ІV із змінами і доповненнями
1.12. Закон України ПРО РЕАБІЛІТАЦІЮ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ Документ 2961-15, Набуття чинності - з 01.01.2006

2. Укази Президента України
2.1. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні
2.2. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей
3. Постанови Кабінету Міністрів України,
які регулюють діяльність психологічної служби
3.1. ПОСТАНОВА від 14 червня 2000 р. № 963 Київ Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників
3.2. ПОСТАНОВА від 14 квітня 1997 р. № 346 Київ Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам
3.3. ПОСТАНОВА від 31 січня 2001 р. № 78 Київ Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам
навчальних закладів і установ освіти
3.4. ПОСТАНОВА від 26 вересня 2002 р. № 1436 Київ Про внесення змін до переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років
3.5. ПОСТАНОВА від 28 липня 2003 р. № 1180 Київ Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами
3.6. ПОСТАНОВА від 26 квітня 2003 р. № 632 Київ Про реалізацію статті 54 Закону України «Про освіту» та статті 48 Закону України «Про вищу освіту»
3.7. ПОСТАНОВА від 8 червня 2005 р. N 435 Київ Про затвердження переліку послуг з виховання та навчання, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість
3.8. ПОСТАНОВА від 11 серпня 1995 р. N 638 Київ Про затвердження Положення про всеукраїнський конкурс "Учитель року"
3.9. ПОСТАНОВА від 20 квітня 2007 р. N 643 Київ Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки

Постанови Кабінету Міністрів України, які визначають напрямки діяльності психологічної служби
3.10. ПОСТАНОВА від 20 грудня 2006 р. N 1767 Київ Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки
3.11. ПОСТАНОВА від 17 жовтня 2007 р. N 1242 Київ Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
3.12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 22 квітня 2006 р. N 229-р Київ Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки"
3.13. ПОСТАНОВА від 11 травня 2006 р. N 623 Київ Про затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки
3.14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 квітня 2006 р. N 188-р Київ Про схвалення Концепції Державної програми протидії торгівлі людьми на 2006-2010 роки

4. Накази (листи) Міністерства освіти і науки України, які регулюють діяльність психологічної служби
4.1. 03 травня 1999 р. № 127 Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України
4.2. 07 червня 2001 р. № 439 Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України
4.3. 15 серпня 2000 р. № 386 Про затвердження Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи
4.4. 15 квітня 1993 р. № 102 ІНСТРУКЦІЯ про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
4.5. №1/9-352 від 27.08.2000 р. Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти
4.6. №1/9-193 від 18.05.2001 р. Про зарахування часу роботи на посаді ”психолог” до стажу педагогічної роботи практичних психологів
4.7. 19 жовтня 2001 р. № 691 Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів
4.8. 20 квітня 2001 р. № 330 Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України
4.9. 12 травня 2004 р. № 386 Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питання „Про стан і перспективи розвитку психологічної служби системи освіти України”
4.10. 17 вересня 2004 р. № 734 Про затвердження “Стратегії розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2008 року”
4.11. 24 лютого 2005 р. № 118 Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти
4.12. №1/9-165 від 04.04.2005 р. Про можливість працювати практичними психологами та соціальними педагогами дошкільних навчальних закладів фахівців за спеціальністю 2110
4.13. 16 червня 2005 р. № 363 Про затвердження змін до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями
4.14. 04 липня 2005 р. № 396 Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам
4.15. 11 липня 2005 р. № 402 Про затвердження положень про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України
4.16. 26.вересня.2005 р. N 557 Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ
4.17. 08.12.2005 р. №1/9-701 Про освітній та кваліфікаційний рівень практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів
4.18. 13 січня 2005 р. № 9 Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти
4.19. 28.12.2006 р. № 864 Про планування діяльності та ведення документації
соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України
4.20. від 15.08.2007 р. № 1/9-479 Про нормативи чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів
4.21. від 17.10.2007 р. № 1/9-623 Про викладання соціально-психологічних дисциплін в навчальних закладах
4.22. від 17.10.2007 р. № 1/9-624 Про розрахунок нормативів чисельності практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів селищ міського типу
4.23. від 13.03.2007 р. № 1/9-141 Про присвоєння педагогічних звань працівникам психологічної служби системи освіти
4.24. 29.10.2007 р. № 952 Про затвердження плану заходів щодо оптимізації діяльності психологічної служби у системі професійно-технічної освіти України на період до 2010 року
4.25. від 11.06.2007 р. № 471 Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
4.26. 27 грудня 2005 р. №767 Про затвердження умов проведення всеукраїнського конкурсу „Кращий працівник психологічної служби системи освіти”

5. Заходи Міністерства освіти і науки України
на реалізацію урядових документів та державних програм

5.1. 19.05. 2003 р. № 296 Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки України на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 року № 14 “Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації на 2002-2011роки”
5.2. 30.05. 2002 р. № 315 Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки України на виконання Указу Президента України від 15.03.02 № 258 “Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя”
5.3. 7 липня 2003 р. № 440 Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки України на виконання Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки.
5.4. 8 квітня 2004 р. № 285 Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки України про реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 р. № 264 „Про затвердження Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року та Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки”
5.5. 5 лютого 2004 р. № 91 Про заходи Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей
5.6. 7 липня 2004 р. № 96-р Про затвердження Плану заходів МОН щодо виконання у 2004 році Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2004-2008 роки
5.7. 21 липня 2004 р. № 605 Про затвердження Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
5.8. 16.01.2004 р. N 5/34/24/11 Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення
5.9. 10 червня 2005 року № 5/7; 1-7/7-108 Про Програму спільної діяльності МОН та АПН України на 2005-2007 роки
5.10. 29.07.2005 р. № 454 Про заходи МОН України по реалізації Указу Президента України „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”
5.11. від 09.03. 2006 р. № 16 Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України на виконання Державної програми “Вчитель” у 2006-2010 р.р.

6. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА

УКРАЇНА
МАР׳ЯНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ
КРАСНОГВАРДІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
97023 село Мар׳янівка, вул. 77 дивізії ,8
тел.: 7-12-91
«Затверджено»
Наказ від «___»______20__р. №____
Директор школи
О. В. Черник
________________________
(підпис)(прізвище, ініціали)
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА

Щербаковой Татьяны Владимировны

1. Загальні положення
Посадова інструкція розроблена відповідно до ст. 21, 55, 56 Закону України
« Про освіту» на основі Положення про психологічну службу системи освіти України, вимог Етичного кодексу психолога та інших нормативних документів.
Призначення на посаду та звільнення з посади практичного психолога загальноосвітнього навчального закладу здійснює його керівник відповідно до ст.26, п. 2 Закону України « Про загальну середню освіту» від 13.05 99 № 651 – XIV зі змінами і доповненнями.
Практичній психолог має вищу освіту зі спеціальності « Психологія», «Практична психологія».
Практичний психолог підпорядкований безпосередно керівнику загальноосвітнього навчального закладу і методисту , який відповідает за психологічну службу.
У своїй діяльності практичний психолог керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, законами України « Про освіту», « Про загальну середню освіту», чинним законодавством України, Положенням про психологічну службу системи освіти України, наказами органів управління освітою всіх рівнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу.

2. Функції практичного психолога
• Консультативно – методична допомога всім учасникам навчально- виховного процесу з питань навчання та виховання дітей та підлітків.
• Просвітницько- пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальному закладі та сім’ях.
• Превентивне виховання, метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя.

3. Посадові обов’язки практичного психолога
Практичний психолог загальноосвітнього навчального закладу:
• Бере участь в організації навчально- виховної роботи, спрямованої на забезпечення умов для особистого розвитку учнів, збереження їхнього повноцінного психічного здоров’я.
• Проводить психолого-педагогічну діагностику готовності дітей до навчання в період їхнього переходу з однієї вікової групи до іншої.
• Розробляє та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально- виховної діяльності з урахування індивідуальних, вікових, гендерних особливостей дітей та підлітків.
• Сприяє вибору підлітками професії з урахування їхніх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів, можливостей, готує учнів до свідомого життя.
• Здійснює превентивне виховання, профілактику злочинності, адиктивної поведінки і шкідливіх звичок серед підлітків.
• Проводить психологічну експертизу і психолого- педагогічну корекцію девіантної поведінки неповнолітніх.
• Бере участь у роботі комісій з питань социально- правового захисту дітей, психолого- медико-педагогичних консультацій тощо.
• Формує психологічну культуру педагогів, учнів, батьків, консультує з питань психології, ії практичного використання в організації навчально- виховного процесу.
• Зберігає професійну таємницю, не розповсюджує відомостей, що отримані в процесе діагностичної і корекційної роботи, якщо це можно завдати шкоди дитині чи ії оточенню.
• Будує свою діяльність на засадах довіри в тісній взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу.
• Турбується про здоров’я і безпеку учнів.
• Складає річний план роботи, узгоджений із методистом, який відповідає за психологичну службу району та затверджений керівником загальноосвітнього навчального закладу.
• Здійснює планування, віходячи з нормативів часу на основні види роботи практичного психолога з учнями й дорослими.
• Веде журнал щоденного обліку роботи, журнал проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи, журнал психологічного аналізу уроків(занять, виховних заходів), індивідуальні картки психолого- педагогічного діагностування; протоколи індивідуальних консультацій для педагогів, учнів, батьків; протоколи психологічного супроводу класних колективів та дослідницької роботи.
• Постійно підвищує свій професійний рівень, загальну культуру.
• Проходить періодичне медичне обстеження.
• Дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

4. Права практичного психолога
Практичний психолог має право на:
• Психологічний кабінет, навчальний кабінет та кімнату психоемоційного розвантаження,забезпеченими методичними матеріалами та іншим обладнанням;
• Самостійний вибір пріоритетних напрямків роботи, співвідношення видів робіт з огляду на потреби загальноосвітнього навчального закладу.
• Захист професійної честі та гідності;
• Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень;
• Захист своїх інтересів самостійноі/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням практичним психологом норм професійної етики;
• Конфіденційність дисциплінарного ( службового) розслідодування, за винятком випадків, передбачених законом;
• Підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п’ять років на засадах вільного вибору змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, акредитованих в установленому порядку на здійснення підвищення кваліфікації;
• Проходження атестації на відповідну кваліфікацію та педагогічне звання згідно з графіком, складеним безпосередньо в загальноосвітньому навчальному закладі.

5. Відповідальність практичного психолога
5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважний причин Статуту чи Правил внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу, інших локальних актів, законних розпоряджень адміністрації, посадових обов’язків, встановлених цією інструкцією, практичний психолог несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
5.2. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов’язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над учнем, скоєння іншого аморального вчинку практичний психолог може бути звільненим з посади, яку він обіймає, відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту», тощо.
5.3. За завдані загальноосвітньому навчальному закладу чи учасникам освітнього процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки практичний психолог несе матеріальну відповідальність у порядку та межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв’язки за посадою)

Практичний психолог:
6.1. Працює за графіком, складеним виходячи із 30 годинного робочого тижня. Із них 15 годин відводиться для роботи у (індивідуальна і групова психодіагностика, консультування Мар’янівськой загальноосвітньому закладу I-III ступенів педагогів, учнів, батьків, корекційно - розвивальна робота тощо) і 15 годин – на підготовку до проведення психолого- педагогічних заходів (занять, тренінгів, ділових ігор), обробку результатів досліджень, оформлення висновків тощо. Графік роботи практичного психолога затверджується керівником Мар’янівськой загальноосвітньої школи I-III ступенів. Організаційно – методичный день четверг.
6.2.Підтримує зв’язки з педагогічним колективом, професійно підпорядкований центру практичної психології і соціальної роботи(методисту, який відповідає за психологічну службу) району.
6.3. Подає керівнику Мар’янівськой загальноосвітньої школи I-III ступенів і до центру професійного підпорядкування (методисту, який відповідає за психологічну службу) району семестровий та річний звіті про роботу.
6.4. Отримує від адміністрації навчального закладу інформацію нормативно-правового й організаційно - методичного характеру, ознайомлюється під розписку з відповідними документами.

Руководитель структурного подразделения
Директор школы

________________________________________ О.В. Черник

Должностную инструкцию получил (а) _______________________________ Т.В.Щербакова

План работы складывается из анализа деятельности за минувший учебный год, вступления и собственно плана деятельности пр. психолога на новый учебный год.
Во время анализа результатов деятельности практического психолога (психологической службы) школы/ ДУУ выделяют четыре основных этапа:

Первый этап – сбор информации о результатах состояния и развития психологической службы. Эта информация классифицируется по основным блокам (психологическое сопровождение процесса обучения, психологическое сопровождение воспитания в школе/ ДУУ, психолого-педагогическая поддержка учеников/ дошкольников, методическая подсистема, управленческая подсистема). Потом оценивается каждый блок, выявляются причины и условия, способы, методы, и влияния психолога.

Второй этап – структурно-функциональное описание содержания деятельности психолога:
• общие и специфические для данного учебного заведения цели деятельности психолога;
• задания по реализации целей;
• основные функции практического психолога в минувшем учебном году;
• структура взаимодействия с другими подсистемами школы/ ДУУ.

Третий этап – анализ причин появления проблем (причинно-следственных связей) в следующей логической цепочке: явление (какие недочёты результатов не устраивают) – причина недочётов (почему есть расхождения в желаемом и реальном результатах) – недочёты условий (что мешает, ранжирование условий по значению) – следствия (результаты деятельности психолога).

Четвёртый этап. Тут определяется степень достижения целей деятельности, определяется степень результата возможного действия пр. психолога, готовятся материалы к педсовету по результатам учебного года, формулируются цели и основные задачи деятельности на новый учебный год.
Вступление годового плана практического психолога содержит задачи на новый учебный год.

1. Задачи деятельности психологической службы, ориентированные на субъектов образовательного процесса (детей, родителей, педагогов):
• задачи, связанные с позитивными последствиями психологической помощи всем субъектам образовательного процесса, направленные на создание условий для адекватного развития способностей личности в условиях школьного/ дошкольного обучения, с мерами по сохранению и укреплению физического и психического здоровья, социальной защиты учащихся/ воспитанников, педагогов и т.д.
Эти задачи определяются психологом через следующие профессиональные виды деятельности: организационно-методическую работу, психодиагностику, психоконсультирование, психокоррекцию, психопрофилактику.
2. Задачи деятельности психолога, связанные с обеспечением образовательного процесса:
• задачи, связанные с психологическим сопровождением научно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса как на основе внесения необходимых изменений в традиционную структуру и содержание деятельности среднего учебного заведения/ ДУУ, так и апробации инновационных технологий, а также в соответствии с программами развития данного учебного заведения;
• задачи, связанные с обеспечением адекватного уровня психологической компетентности администрации, педагогического коллектива в целом, психологической поддержки управленческих процессов;
• задачи, связанные с созданием системы взаимодействия всех подструктур СОШ/ ДУУ (учебной, воспитательной, методической, управленческой) с деятельностью психологической службы школы/ ДУУ;
• задачи, связанные с усовершенствованием системы организации собственно деятельности собственно психологической службы учреждения, обеспечения необходимых организационных, научно-методических, морально-психологических условий, информационно – аналитических материалов в деятельности практического психолога на новый учебный год.
Данные задачи определяются психологом через следующие виды деятельности: организационно – методическую работу, психоконсультирование, психопросвещение, аналитико-диагностическую и прогностическую работу.
В соответствии с Положением о психологической службе системы образования Украины (приказ МОН Украины от 03.05.99г. № 127) основными направлениями деятельности практического психолога являются: консультативно – методическая, просветительско – пропагандистская и профилактическая деятельность.
Годовой план работы психолога может быть составлен в двух вариантах.
Первый вариант плана может содержать анализ предыдущей деятельности и собственно план деятельности психолога на новый учебный год помесячно.
Другой вариант плана может содержать вступление (анализ) и два раздела (в циклическом режиме и в режиме развития).

Для учащихся I смены оптимальны часы приема пищи: первый завтрак – дома в 7.00 – 8.00; второй завтрак – 10.30-11.00; обед – 13.00 – 14.00; полдник – в 16.30 – 17.00; ужин – 19.00-20.00 не позже, чем за полтора часа до сна. Для учащихся II смены: завтрак – 7.00-8-00; обед – 12.00-12-30; полдник...

Год Лошади бывает
Лишь раз в двенадцать лет.
Сил много прибавляет,
И это не секрет.
И в праздник педагоги
Расслабятся слегка
С семьей забыв тревоги –
Работа нелегка.
Поздравим с Новым годом
Наставников родных,
Пусть просвещенья плодом
Насытят молодых.

Ира Рыженкова, школа №38, 11-у класс

Glance (взгляд на функцию) - учебное пособие по основным алгебраическим функциям, с построением их г...